Το 50% γιατρών και φαρμακοποιών δεν γνωρίζουν τα μητρώα ασθενών

Σχεδόν 1 στους 2 γιατρούς και φαρμακοποιούς δεν είναι ενημερωμένοι για τα μητρώα ασθενών (43,3% και 42,5 % αντίστοιχα γνωρίζουν), ενώ όσον αφορά την ασθένεια του HIV/AIDS, περισσότερο οι φαρμακοποιοί γνωρίζουν (53,8%) παρά οι γιατροί (45,5%) για την ύπαρξη των μητρώων ασθενών.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας Webrating Health που παρουσίασε ο καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας – Οικονομικών της Υγείας ΕΚΠΑ, κος Γιάννης Υφαντόπουλος, στο πλαίσιο του «1st EvidenceBasedHealthcare 2018» για τη μυελογενή λευχαιμία πολύ λίγο γνωρίζουν τα μητρώα ασθενών, τόσο οι γιατροί (25%) όσο και οι φαρμακοποιοί (34,9%), ενώ στο ερώτημα, «ποιος νομίζετε ότι θα πρέπει να αναλάβει τη δημιουργία και έλεγχο στα μητρώα ασθενών», το 54,1% των γιατρών και το 58,9% των φαρμακοποιών απαντούν ότι πρέπει να την αναλάβει ο δημόσιος τομέας.

Όταν το ίδιο ερώτημα τέθηκε με αναφορά στον ιδιωτικό τομέα, αρνητικά απάντησε το 82,5% των γιατρών και το 86% των φαρμακοποιών. Σε ότι αφορά τη δημιουργία των μητρώων ασθενών με ευθύνη ανεξάρτητων αρχών, θετικά απάντησε το 59,9% και το 48,6% των φαρμακοποιών.

Για το εάν τα μητρώα των ασθενών θα πρέπει να συνδέονται άμεσα με τον φάκελο ασθενή και να καταγράφονται υποχρεωτικά όλα τα κλινικά δεδομένα, οι γιατροί συμφώνησαν κατά 77,5% και σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό, 88,8%, οι φαρμακοποιοί.

Κατά την άποψή σας, σε ποιο βαθμό εφαρμόζονται τα θεραπευτικά πρωτόκολλα στην ελληνική ιατρική πρακτική σήμερα;

Οι γιατροί απάντησαν θετικά σε ποσοστό 43% και αντίστοιχα οι φαρμακοποιοί σε ποσοστό μόλις 15%, θέλοντας να δηλώσουν, σύμφωνα με τον καθηγητή, ότι ουσιαστικά δεν υπάρχουν θεραπευτικά πρωτόκολλα και δεν εφαρμόζονται.

Πόσο σημαντικά είναι τα θεραπευτικά πρωτόκολλα στη λήψη κλινικών αποφάσεων;

Οι νέοι γιατροί και φαρμακοποιοί πιστεύουν περισσότερο στα θεραπευτικά πρωτόκολλα και τα χρειάζονται περισσότερο από τους συναδέλφους τους με περισσότερα χρόνια υπηρεσίας. Η εκπαίδευση, σύμφωνα με τον κο Υφαντόπουλο, δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στους νέους αλλά να επεκταθεί και σε όσους δραστηριοποιούνται περισσότερα χρόνια στον χώρο.

Πόσο χρήσιμες θεωρείτε τις κλινικές οδηγίες ( clinical guidelines ) στη λήψη κλινικών αποφάσεων;

“Πολύ σημαντικές”, απάντησαν οι γιατροί σε ποσοστό 82% και οι φαρμακοποιοί σε ποσοστό 90% αντίστοιχα.
Στο ερώτημα, πόσο σημαντικές είναι κατά την άποψή σας οι κλινικές οδηγίες για την εξοικονόμηση υγειονομικών πόρων, ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των γιατρών (66%) και των φαρμακοποιών (77%) απάντησε θετικά. Το ενδιαφέρον, όπως εξήγησε ο κύριος Υφαντόπουλος στο πλαίσιο του «1st EvidenceBasedHealthcare 2018», είναι η ευαισθησία των κλινικών οδηγιών σε σχέση με τα budget που υπάρχουν στα νοσοκομεία για την εξοικονόμηση πόρων. “Οι νέοι γιατροί δείχνουν πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε σχέση με τους υπόλοιπους. Όλα αυτά αποτελούν ευρήματα που δείχνουν προς τα που πρέπει να στραφεί η εκπαίδευση και η ενημέρωση από την πλευρά του Υπουργείου.”

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ