Δημόσια ΥγείαΈρχονται τα εθνικά μητρώα ασθενών – Τα ευαίσθητα δεδομένα

Έρχονται τα εθνικά μητρώα ασθενών – Τα ευαίσθητα δεδομένα

- Advertisement -
  • Γράφει η Χριστίνα Χατζηπαλαμουτζή

Η σύσταση εθνικών μητρώων ασθενών ρυθμίζονται στο πολυνομοσχέδιο που κατέθεσε το υπουργείο Υγείας.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Συγκεκριμένα στο άρθρο 83 του νομοσχεδίου αναφέρεται ότι «με απόφαση του υπουργού Υγείας μπορεί να συνιστώνται και να λειτουργούν εθνικά μητρώα ασθενών, στη βάση συγκεκριμένων κάθε φορά κριτηρίων, όπως η χρήση θεραπειών αυξημένου κόστους ή και αυξημένης νοσηρότητας/θνητότητας η μεγάλη επίπτωση των νοσημάτων στο γενικό πληθυσμό, η χρήση συγκεκριμένης θεραπείας ή καταγραφή σπάνιων νόσων, οι σκοποί φαρμακοεπαγρύπνησης».

Η δημιουργία των μητρώων αποτελεί πάγιο αίτημα και των συλλόγων ασθενών αλλά και της φαρμακοβιομηχανίας. Όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου αποτελούν «τον ακρογωνιαίο λίθο για τη χάραξη πολιτικών υγείας με στόχο τη διασφάλισή της ταχύτερης διάγνωσης της βέλτιστης θεραπείας της αποτελεσματικότερης παρακολούθησης των ασθενών αλλά και της πλέον αποδοτικής διαχείρισης των πόρων για την υγεία».

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου η σύσταση των εθνικών μητρώων ασθενών συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

Προσωπικά δεδομένα

Ειδικότερα τα ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται για τη δημιουργία των μητρώων όπως ορίζεται στο νομοσχέδιο επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση να τύχουν επεξεργασίας εφόσον συντρέχουν οι εξής περιπτώσεις:

  • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής
  • για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας
  • το υποκείμενο των δεδομένων έχει παράσχει την έγγραφη συγκατάθεση του για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων
  • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου
  • η επεξεργασία είναι βάσει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης η εθνικών ρυθμίσεων απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημοσίου συμφέροντος
  • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικούς ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με τη παρ.1 του άρθρου 89 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων

Το υπουργείο Υγείας μπορεί να δημοσιεύει ή να χορηγεί έναντι συνδρομής ή ειδικού παράβολου στατιστικής φύσης συγκεντρωτικά στοιχεία από τα μητρώα, από τα οποία δεν μπορούν πλέον να προσδιοριστούν τα υποκείμενα δεδομένα, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς.

«Για τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού και μη προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρούνται σε καθένα από τα εν λόγω μητρώα το υπουργείο Υγείας σχεδιάζει και λειτουργεί σχετικό πληροφοριακό σύστημα» σύμφωνα με το νομοσχέδιο.

Επίσης με απόφαση του υπουργού Υγείας ρυθμίζονται τεχνικά και ειδικά θέματα όπως η χρήση τεχνικών ανωνυμοποιίησης, ψευδονυμοποιήσης και κρυπτογράφησης.

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ