ΕΟΠΥΥ- Προσωπικό γιατρός: Προκήρυξη για 10 ακόμα ειδικότητες

Πρόσκληση για ένταξη στον θεσμό του προσωπικού γιατρού σε γιατρούς επιπλέον δέκα ειδικοτήτων απευθύνει ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

Πρόσκληση για ένταξη στον θεσμό του προσωπικού γιατρού σε γιατρούς επιπλέον δέκα ειδικοτήτων απευθύνει ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Σύμφωνα με τον ΕΟΠΥΥ, η προκήρυξη αφορά ιατρούς οι οποίοι ασκούν ελευθέριο επάγγελμα και διατηρούν ιδιωτικό ιατρείο, με βασική εκπαίδευση Παθολογίας στις ειδικότητες:
  1. Αιματολογίας,
  2. Γαστρεντερολογίας,
  3. Ενδοκρινολογίας – Διαβητολογίας,
  4. Καρδιολογίας,
  5. Νευρολογίας,
  6. Νεφρολογίας,
  7. Ρευματολογίας,
  8. Παθολογικής Ογκολογίας,
  9. Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας και
  10. Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.

Στα γενικά καθήκοντα των προσωπικών γιατρών περιλαμβάνεται η παροχή ολοκληρωμένης και συνεχούς φροντίδας στον πολίτη, με σκοπό την πρόληψη των ασθενειών και την προαγωγή της υγείας.

Ο ανώτατος εγγεγραμμένος πληθυσμός στον προσωπικό ιατρό ορίζεται σε αναλογία ένας ιατρός ανά 2.000 εγγεγραμμένους πολίτες. Η αποζημίωση καθορίζεται ανάλογα με τον εγγεγραμμένο πληθυσμό και ανά την ηλικιακή ομάδα.

Οι Προσωπικοί Γιατροί που θα συνάψουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ θα παρέχουν στα ιδιωτικά ιατρεία τους ένα σύνολο υπηρεσιών υγείας προς όφελος των πολιτών και του συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για δύο έτη, με δυνατότητα αυτοδίκαιης παράτασης για ένα έτος επιπλέον, εφόσον δεν υπάρξει καταγγελία της από το ένα ή το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, και άρχεται από την υπογραφή της και από τα δύο μέρη.

Οι γιατροί των πιο πάνω ειδικοτήτων που συμβάλλονται ως προσωπικοί ιατροί, θα εκτελούν κάθε ιατρική πράξη στον εγγεγραμμένο πληθυσμό.

Για τους ήδη συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς των συγκεκριμένων ειδικοτήτων, ισχύει. ότι οι υφιστάμενες συμβάσεις τους με τον ΕΟΠΥΥ, εφόσον επιλέξουν να συνάψουν σύμβαση. ως προσωπικοί ιατροί, καταγγέλλονται αζημίως και παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν από τη σύναψη της νέας σύμβασης.

Όσες πράξεις έχουν εκτελεσθεί στο πλαίσιο της προηγούμενης σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ και μέχρι την αυτοδίκαιη λήξη τους αποζημιώνονται κανονικά. Οι ιατροί των ανωτέρω ειδικοτήτων, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, δεν πρέπει να είναι επιστημονικά υπεύθυνοι σε τμήμα συμβεβλημένου με τον ΕΟΠΥΥ Πολυϊατρείου.

Διαδικασία σύναψης σύμβασης στον ΕΟΠΥΥ

Με στόχο την απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας, την απομακρυσμένη πρόσβαση με
χρήση ψηφιακών εργαλείων για την εξάλειψη γραφειοκρατικών εμποδίων, η Διεύθυνση
Συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ διεκπεραιώνει ψηφιακά τη διαδικασία σύναψης σύμβασης μέσω της
εφαρμογής EOPYY.eContracts (ψηφιακές συμβάσεις).

Ο ενδιαφερόμενος Προσωπικός Ιατρός των ανωτέρω ειδικοτήτων καταθέτει αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικό αίτημα σύναψης σύμβασης στη Διεύθυνση Συμβάσεων ΕΟΠΥΥ μέσω της διαδικτυακής πύλης (ιστοσελίδας https://personaldoctors.eopyy.gov.gr/) όπου θα πρέπει να συμπληρώσει ορθά τα στοιχεία της αίτησής του.

Στην ιστοσελίδα https://personaldoctors.eopyy.gov.gr/ παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή αιτήματος, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (ψηφιακής μορφής):

Η υπογραφή της σύμβασης από τον ιατρό πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του gov. gr (Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου link: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kaikathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou).

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο ιατρός αναρτά (upload) την ψηφιακά. υπογεγραμμένη σύμβαση και την ΥΔ στην πλατφόρμα personaldoctors οπότε και η. διαδικασία ολοκληρώνεται κατόπιν της ψηφιακής υπογραφής της σύμβασης από τον ΕΟΠΥΥ, όπου και σε αυτό το στάδιο ο ιατρός ενημερώνεται ηλεκτρονικά.

Σημειώνεται, σε κάθε περίπτωση, ότι οι αιτούντες χρήστες είναι υπεύθυνοι για την αποκλειστική και ορθή χρήση των κωδικών πρόσβασης ή των λοιπών στοιχείων ταυτοποίησής τους.

Για τεχνικά προβλήματα του https://personaldoctors.eopyy.gov.gr/ ο ενδιαφερόμενος ιατρός μπορεί να απευθύνει ηλεκτρονικά ερωτήματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά μαζί με την ψηφιακά υπογεγραμμένη ηλεκτρονική αίτηση, δεν απαιτείται να αποστέλλονται στον ΕΟΠΥΥ.

Επισημαίνεται ότι, η πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτημάτων σύναψης σύμβασης Προσωπικών Ιατρών στο πανελλαδικό δίκτυο συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτών Προσωπικών ιατρών, παραμένει ανοιχτή έως 31/12/2022 για όλες τις ειδικότητες έτσι όπως αυτές καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ