ΕΟΦ: Ανάκληση γνωστών φαρμάκων για την αρτηριακή πίεση

Στην ανάκληση των παρτίδων των φαρμακευτικών προϊόντων για την αρτηριακή πίεση Aprovel 150mg, Aprovel 300mg, CoAprovel 300/25mg και Karvezide 300/25mg προχωρά ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), λόγω υπέρβασης του ορίου LTL (33ppm) για την ουσία GTI 2-1H-tetrazole

Στην ανάκληση των παρτίδων των φαρμακευτικών προϊόντων για την αρτηριακή πίεση Aprovel 150mg, Aprovel 300mg, CoAprovel 300/25mg και Karvezide 300/25mg προχωρά ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ)

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Τα συσκεκριμένα σκευάσματα λαμβάνονται για τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.

Η παρούσα απόφαση εκδίδεται προληπτικά στο πλαίσιο προάσπισης της δημόσιας υγείας με σκοπό την ενίσχυση της εθελοντικής ανάκλησης της εταιρείας Sanofi-Aventis A.E.B.E.

Αρτηριακή πίεση: Απόσυρση από την αγορά

Η εταιρεία Sanofi-Aventis A.E.B.E., ως Τοπικός Αντιπρόσωπος, οφείλει να επικοινωνήσει. άμεσα με τους αποδέκτες των συγκεκριμένων παρτίδων και να τις αποσύρει από την αγορά. μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν

Δείτε την απόφαση εδώ 

Τι είναι το APROVEL (irbesartan)  

Το APROVEL ανήκει σε μία ομάδα φαρμάκων που είναι γνωστά ως ανταγωνιστές των. υποδοχέων της αγγειοτασίνης-ΙΙ, μιας ουσίας που παράγεται στον οργανισμό και δεσμεύεται. στους υποδοχείς των αιμοφόρων αγγείων προκαλώντας συστολή. Αυτό καταλήγει σε αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Εμποδίζει τη δέσμευση της αγγειοτασίνης-ΙΙ σε αυτούς τους. υποδοχείς κάνοντας τα αιμοφόρα αγγεία να χαλαρώσουν και την αρτηριακή πίεση να. μειωθεί.

Η ιρβεσαρτάνη (irbesartan) είναι ένας ειδικός ανταγωνιστής των υποδοχέων της. αγγειοτασίνης ΙΙ και έχει ιδιότητες παρόμοιες με των α-ΜΕΑ, δηλ. πρόκληση. αγγειοδιαστολής και αναστολή της έκκρισης αλδοστερόνης. Η ιρβεσαρτάνη είναι ένας ισχυρός, δραστικός μετά την από του στόματος λήψη εκλεκτικός ανταγωνιστής των υποδοχέων της αγγειοτασίνης-II (τύπου AT1). Αναμένεται να αποκλείει όλες τις δράσεις της αγγειοτασίνης-II στις οποίες μεσολαβεί ο υποδοχέας AT1, ανεξάρτητα από την πηγή ή την οδό σύνθεσης της αγγειοτασίνης-II. O εκλεκτικός ανταγωνισμός των υποδοχέων της αγγειοτασίνης-II (AT1) οδηγεί σε αυξήσεις των επιπέδων της ρενίνης και της αγγειοτασίνης-II στο πλάσμα και μία μείωση της συγκέντρωσης της αλδοστερόνης στο πλάσμα.

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ