«Αυλαία» ΕΟΠΥΥ για γυαλιά οράσεως στους δικαιούχους από Δευτέρα

«Αυλαία» από τη Δευτέρα 1η Οκτωβρίου έως και 30 Νοεμβρίου για τα αιτήματα σχετικά με τα γυαλιά οράσεως στους δικαιούχους, από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ, για όσες ηλεκτρονικές γνωματεύσεις έχουν εκδοθεί έως 30 Σεπτεμβρίου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική εγκύκλιο της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ, ο οφθαλμίατρος θα εκδίδει την ηλεκτρονική γνωμάτευση και θα εκτυπώνει για τον ασφαλισμένο τη βεβαίωση πληρωμής, η οποία θα αναγράφει τα στοιχεία του δικαιούχου, καθώς και το ανώτατο ποσό αποζημίωσης, που στην προκειμένη περίπτωση είναι τα 100 ευρώ.

Η γνωμάτευση θα πρέπει να εγκριθεί και να σφραγιστεί, από ελεγκτή γιατρό, όπως γίνονταν μέχρι σήμερα.

Στη συνέχεια ο διακαιούχος προσκομίζοντας τη γνωμάτευση σε ένα κατάστημα οπτικών, θα λαμβάνει τα γυαλιά της επιλογή του και θα πληρώνει, αντί χρηματικού αντιτίμου, με τη βεβαίωση πληρωμής, μέχρι του ποσού των 100 ευρώ (ανώτατο ποσό αποζημίωσης).

Τα καταστήματα οπτικών θα πρέπει να αποκτήσουν λογαριασμό συναλλαγής με τον ΕΟΠΥΥ, δηλαδή κωδικούς ΔΑΠΥ, προκειμένου να συνδέονται από την ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr).

Οδηγίες για τους χρήστες

Συγκεκριμένα, οι χρήστες πρέπει να φτάσουν στο σύνδεσμο “Επαγγελματίες” – “Ηλεκτρονικές υπηρεσίες παρόχων υγείας” – “eΔΑΠΥ” – “Πιστοποίηση Ιατρών και Παρόχων”. Εκεί, θα πρέπει να πραγματοποιήσουν “Εγγραφή Χρήστη”, εκτυπώνοντας παράλληλα και το σχετικό παραστατικό εγγραφής.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος του καταστήματος παραλαμβάνει τον κλειδάριθμο από οποιαδήποτε Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΟΠΥΥ, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

Του παραστατικού εγγραφής, το οποίο και έχει εκτυπώσει κατά την “Εγγραφή Χρήστη”.

Της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος οπτικών ειδών και τμήματος φακών επαφής.

Των στοιχείων υγειονομικού υπεύθυνου (αριθμός Πρωτοκόλλου Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος – Ημερομηνία).

Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν με την προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Στην περίπτωση που αυτά υποβληθούν από πρόσωπο, απαιτείται σχετική εξουσιοδότηση με θεώρηση από αρμόδια αρχή.

Ενεργοποίηση χρήστη

Στη συνέχεια, ενεργοποιούν τον κλειδάριθμο από την επιλογή “Ενεργοποίηση Χρήστη” στον ίδιο σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

Τα καταστήματα οπτικών ειδών θα κρατούν και θα υποβάλουν συγκεντρωτικά ανά μήνα τις ηλεκτρονικές γνωματεύσεις. Αντίστοιχα, το ίδιο θα γίνεται και με τις βεβαιώσεις πληρωμής, μαζί με το συγκεντρωτικό τιμολόγιο.

Η υποβολή αυτών των δαπανών θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι την 20η ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ίδια εγκύκλιο αναφέρεται πως για την Ειδική Αγωγή η διαδικασία χορήγησης και αποζημίωσης θα εξακολουθήσει να πραγματοποιείται με βάση την ισχύουσα διαδικασία.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ