Ψωρίαση: Νέα δεδομένα για ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή πάθηση

Τα πλήρη αποτελέσματα της μελέτης δεδομένων από την καθημερινή κλινική πρακτική APPRECIATE για ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση ανακοίνωσε η Celgene Corporation. Τα δεδομένα κατέδειξαν την αποτελεσματικότητα της απρεμιλάστης στην επίτευξη κλινικών ανταποκρίσεων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση που εμφανίζουν ειδικές εκδηλώσεις της νόσου, συμπεριλαμβανομένων του κνησμού και της προσβολής του τριχωτού της κεφαλής, των ονύχων και των παλαμών/πελμάτων. Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάστηκαν στο 24o Παγκόσμιο Συνέδριο Δερματολογίας.

Τα πλήρη αποτελέσματα της μελέτης δεδομένων από την καθημερινή κλινική πρακτική APPRECIATE για ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση ανακοίνωσε η Celgene Corporation

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Εντός της ομάδας των ασθενών με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση, οι ασθενείς με μέτρια ψωρίαση συνθέτουν μία ανομοιογενή υπο-ομάδα και μπορεί να παρουσιάζουν σημαντική ενεργότητα νόσου και ευρύ φάσμα εκδηλώσεων της ψωρίασης, με πιθανό αποτέλεσμα την επιδείνωση της ποιότητας ζωής (QoL) και την εμφάνιση συννοσηροτήτων, επιτείνοντας το φορτίο και την πολυπλοκότητα της νόσου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η αντίληψη του ασθενούς για τη βαρύτητα της νόσου να μην συνάδει πάντοτε με την κλινικά αξιολογημένη βαρύτητα.

Αναδρομική, συγχρονική μελέτη

Η μελέτη APPRECIATE είναι μία αναδρομική, συγχρονική μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 480 ασθενείς από 87 κέντρα σε 6 χώρες της Ευρώπης. Η μελέτη σχεδιάστηκε ούτως ώστε να αποτυπώσει την κλινική εμπειρία με την απρεμιλάστη, όπως αυτή τεκμηριώνεται και περιγράφεται από τους κλινικούς ιατρούς και τους ασθενείς στην καθημερινή κλινική πρακτική.

Τα ευρήματα κατέδειξαν ότι παρόλο που είχαν μέτρια προσβολή του δέρματος, όπως μετρήθηκε από τον Δείκτη Έκτασης και Βαρύτητας της Ψωρίασης (PASI) με μέση τιμή 12,5 (±8,4), μεγάλο ποσοστό των ασθενών (89,4%) έπασχαν από ειδικές εκδηλώσεις της νόσου κατά την έναρξη της θεραπείας, συμπεριλαμβανομένων του κνησμού (67,7%) ή/και της προσβολής του τριχωτού της κεφαλής (67,7%), της προσβολής των ονύχων (37,9%) και των παλαμών/πελμάτων (23,8%).

Μετά από 6 (±1) μήνες θεραπείας με απρεμιλάστη, η κλινική αξιολόγηση από τον θεράποντα ιατρό κατέδειξε κλινική βελτίωση ως προς τον κνησμό, την ψωρίαση του τριχωτού της κεφαλής, των ονύχων και των παλαμών-πελμάτων για τους περισσότερους ασθενείς που συνέχισαν τη θεραπεία (72,3%, n=347).

Αξιοσημείωτη βελτίωση

Υπήρξε επίσης μία αξιοσημείωτη βελτίωση στις σχετιζόμενες με το δέρμα εκβάσεις μεταξύ των ασθενών με διαθέσιμη βαθμολογία. Μετά από 6 (±1) μήνες θεραπείας, η μέση βαθμολογία PASI ήταν 4,6 (n=241). Επίσης, στους ασθενείς χωρίς ειδικές εκδηλώσεις πέραν της προσβολής του δέρματος, παρατηρήθηκε βελτίωση στη βαθμολογία PASI από 10,9 σε 4,7 στο ίδιο χρονικό διάστημα, ενώ οι ασθενείς με μία ή περισσότερες ειδικές εκδηλώσεις παρουσίασαν βελτίωση από 13,2 σε 4,6.

Το πιο σημαντικό είναι ότι η θεραπεία με απρεμιλάστη βελτίωσε τη μέση βαθμολογία του Δερματολογικού Δείκτη Ποιότητας Ζωής (DLQI), ο οποίος αξιολογεί την ποιότητα ζωής των ενηλίκων ασθενών που πάσχουν από κάποια δερματική νόσο. Η μέση βαθμολογία του DLQI κατά την έναρξη της θεραπείας ήταν 13,4 (n=205), γεγονός που υποδηλώνει πολύ μεγάλη επίδραση της νόσου στην ποιότητα ζωής. Οι ασθενείς με διαθέσιμη βαθμολογία που συνέχισαν να λαμβάνουν απρεμιλάστη μετά από 6 (±1) μήνες, βελτίωσαν τη μέση τιμή DLQI σε 5,6 (n=141), η οποία ήταν σε μεγάλο βαθμό συγκρίσιμη μεταξύ όλων των υπο-ομάδων ειδικών εκδηλώσεων.

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Οι αναφερθείσες ανεπιθύμητες ενέργειες συνάδουν με το γνωστό προφίλ ασφαλείας της απρεμιλάστης. Μετά από 6 (±1) μήνες θεραπείας, το 72,3% των ασθενών εξακολουθούσαν να λαμβάνουν θεραπεία με απρεμιλάστη, ενώ από εκείνους που διέκοψαν τη θεραπεία, το 11,7% τη διέκοψε για λόγους ασφάλειας/ανεκτικότητας, με τις πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες να είναι η διάρροια (3,3%), η ναυτία (3,3 %) και η κεφαλαλγία (1,9%).

«Σε μία σύνθετη και πολύπλευρη νόσο, όπως η ψωρίαση, τα δεδομένα από την καθημερινή κλινική πρακτική έχουν διαρκώς αυξανόμενη σημασία καθώς μας βοηθούν να κατανοήσουμε πλήρως τη θέση και την αξία των θεραπειών. Σε αυτό το πλαίσιο, η μελέτη APPRECIATE, η οποία αντικατοπτρίζει τη χρήση της απρεμιλάστης στην καθημερινή κλινική πρακτική σε διάφορες χώρες, παρέχει ιδιαίτερα σημαντικές πληροφορίες για τη διαχείριση των ασθενών με μέτρια προσβολή του δέρματος και με άλλες ειδικές εκδηλώσεις της νόσου», δήλωσε ο Volker Koscielny, Vice President Global Medical Affairs, Inflammation & Immunology της Celgene.

Αποτελεσματική θεραπευτική επιλογή

Η μελέτη APPRECIATE ενισχύει το διαθέσιμο σύνολο των τεκμηρίων που καταδεικνύουν ότι η απρεμιλάστη είναι μία αποτελεσματική θεραπευτική επιλογή για τους ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση, με αξιοσημείωτες βελτιώσεις ως προς την ποιότητα ζωής και τη βαρύτητα της νόσου για τον συνολικό πληθυσμό, αλλά και για ασθενείς με ειδικές εκδηλώσεις της ψωρίασης.

Η Celgene έχει αναλάβει τη δέσμευση να εμπλουτίζει διαρκώς τα κλινικά δεδομένα για την απρεμιλάστη με στοιχεία από την εξελισσόμενη καθημερινή κλινική πρακτική στην ψωρίαση και την ψωριασική αρθρίτιδα. Χιλιάδες ασθενείς σε ολόκληρο τον κόσμο συμμετέχουν σε κλινικές δοκιμές υποστηριζόμενες από τη Celgene, καθώς και σε ανεξάρτητες μελέτες που διεξάγονται με πρωτοβουλία των ερευνητών. Μόνο στην Ευρώπη, βρίσκονται σε εξέλιξη 11 προοπτικές μελέτες παρατήρησης για την απρεμιλάστη (έξι στην ψωρίαση και πέντε στην ψωριασική αρθρίτιδα), δύο αναδρομικές μελέτες και 11 μητρώα ασθενών (πέντε στην ψωρίαση και έξι στην ψωριασική αρθρίτιδα) με την υποστήριξη της Celgene.

Σχετικά με την Ψωρίαση

Η ψωρίαση προσβάλλει 125 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων περίπου 14 εκατομμυρίων ασθενών στην Ευρώπη.5 Είναι μία χρόνια και συστηματική φλεγμονώδης διαταραχή, η οποία είναι ανοσομεσολαβούμενη, δηλαδή προκαλείται από μία ανοσολογική αντίδραση στον οργανισμό. Οι ψωριασικές βλάβες συχνά απαντώνται σε περιοχές κοντά στις αρθρώσεις, όπως οι αγκώνες και τα γόνατα, αλλά μπορούν επίσης να εμφανιστούν στο τριχωτό της κεφαλής. Η ψωρίαση των ονύχων προσβάλλει έως και το 50% των ασθενών με ψωρίαση. Έως και το 84% των ασθενών παρουσιάζει κνησμό, ενώ περισσότεροι από το ένα τρίτο των ασθενών αναφέρουν τον κνησμό ως τον πιο σημαντικό παράγοντα που αυξάνει την επιβάρυνση της νόσου τους. Περίπου το 75% των ατόμων που πάσχουν από ψωρίαση πιστεύει ότι αυτή έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής, ενώ το 83% των ασθενών με ψωρίαση καλύπτει ενεργά τα ορατά σημεία της νόσου. ,

Σχετικά με την απρεμιλάστη

Η απρεμιλάστη είναι ένας από του στόματος μικρομοριακός αναστολέας της φωσφοδιεστεράσης 4 (PDE4), ενός ενζύμου ειδικού για την κυκλική μονοφωσφορική αδενοσίνη (cAMP). Η αναστολή της PDE4 έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των επιπέδων της ενδοκυτταρικής cAMP, η οποία πιστεύεται ότι ρυθμίζει εμμέσως την παραγωγή φλεγμονωδών μεσολαβητών. Η απρεμιλάστη έλαβε άδεια κυκλοφορίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2015 και είναι πλέον εγκεκριμένη σε 30 χώρες παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων 21 χωρών στην Ευρώπη. Σχεδόν 370.000 ασθενείς παγκοσμίως έχουν λάβει θεραπεία με απρεμιλάστη από την έγκρισή της έως σήμερα.

Σχετικά με τη μελέτη APPRECIATE

Η APPRECIATE είναι μία πολυεθνική, αναδρομική, συγχρονική μελέτη παρατήρησης ενηλίκων ασθενών με ψωρίαση που λαμβάνουν θεραπεία με απρεμιλάστη. Έναν από του στόματος μικρομοριακό αναστολέα της φωσφοδιεστεράσης 4. Στην καθημερινή κλινική πρακτική. Η μελέτη αποσκοπεί στην αξιολόγηση των χαρακτηριστικών των ασθενών. Των θεραπευτικών εκβάσεων και του οφέλους/περιορισμών. Όπως τα αντιλαμβάνονται οι ασθενείς και οι ιατροί. Στη μελέτη συμμετείχαν 480 ασθενείς από 87 κέντρα σε έξι χώρες. Από: Αυστρία, Γερμανία, Ιρλανδία, Σουηδία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο. Ενώ η ένταξη ασθενών συνεχίζεται στην Ισπανία. Καθιστώντας έτσι τη μελέτη αυτή τη μεγαλύτερη μελέτη ενδείξεων από την καθημερινή κλινική πρακτική της Celgene στην ψωρίαση. Οι ασθενείς είχαν μέση ηλικία 51,3 έτη και μέση διάρκεια νόσου 18,6 έτη.

Υπήρξε επικοινωνία με τους ασθενείς στους 6 (±1) μήνες μετά την έναρξη χορήγησης της απρεμιλάστης. Η θεραπεία τους ήταν σύμφωνη με τη συνήθη κλινική πρακτική. Συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια από τους ιατρούς και τους ασθενείς στους 6 (±1) μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας κατά τη διάρκεια των τακτικών, σύμφωνα με την καθιερωμένη κλινική πρακτική, επισκέψεων. Πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις με τη χρήση περιγραφικών στατιστικών δεδομένων σε μία συγκεντρωτική ανάλυση όλων των ασθενών και των ιατρών τους στα κέντρα της μελέτης.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με βάση την επισήμανση του προϊόντος (ΕΕ)

Θεραπευτικές ενδείξεις

Η απρεμιλάστη, ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με Τροποποιητικά της Νόσου Αντιρρευματικά Φάρμακα (DMARDs), ενδείκνυται για τη θεραπεία της ενεργού ψωριασικής αρθρίτιδας (ΨΑ – Ψωρίαση κη Αρθρίτιδα) σε ενήλικες ασθενείς. Οι οποίοι είχαν ανεπαρκή ανταπόκριση. Ή εμφάνισαν μη ανοχή σε προηγούμενη θεραπεία με DMARD.

Η απρεμιλάστη ενδείκνυται για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής χρόνιας κατά πλάκας ψωρίασης σε ενήλικες ασθενείς οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν. Ή έχουν κάποια αντένδειξη, ή εμφάνισαν μη ανοχή σε άλλη συστημική θεραπεία. Συμπεριλαμβανομένης της κυκλοσπορίνης, της μεθοτρεξάτης ή του ψωραλενίου και της υπεριώδους ακτινοβολίας Α (PUVA).

Αντενδείξεις

Η απρεμιλάστη αντενδείκνυται σε ασθενείς με υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα αυτού του σκευάσματος. Η απρεμιλάστη αντενδείκνυται κατά τη διάρκεια της κύησης.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Οι ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη γαλακτόζη, έλλειψη λακτάσης Lapp ή κακή απορρόφηση γλυκόζης-γαλακτόζης δεν πρέπει να πάρουν αυτό το φάρμακο.

Διάρροια, Ναυτία και Έμετος

Έχουν υπάρξει αναφορές μετά την κυκλοφορία στην αγορά σχετικά με σοβαρή διάρροια, ναυτία και έμετο που σχετίζονται με τη χρήση της απρεμιλάστης. Τα περισσότερα συμβάντα εμφανίστηκαν εντός των πρώτων λίγων εβδομάδων θεραπείας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ασθενείς νοσηλεύτηκαν. Ασθενείς ηλικίας 65 ετών και άνω ενδέχεται να διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο επιπλοκών. Εάν οι ασθενείς εκδηλώσουν σοβαρή διάρροια, ναυτία ή έμετο, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η διακοπή της θεραπείας με απρεμιλάστη.

Ψυχιατρικές διαταραχές

Η απρεμιλάστη σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο ψυχιατρικών διαταραχών όπως αϋπνία και κατάθλιψη. Σε ασθενείς με ή χωρίς ιστορικό κατάθλιψης έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις αυτοκτονικού ιδεασμού. Και αυτοκτονικής συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένης της αυτοκτονίας. Οι κίνδυνοι και τα οφέλη της έναρξης ή συνέχισης της θεραπείας με απρεμιλάστη θα πρέπει να αξιολογούνται προσεκτικά. Εάν οι ασθενείς αναφέρουν προηγούμενα ή υφιστάμενα ψυχιατρικά συμπτώματα. Ή εάν πρόκειται να υποβληθούν σε ταυτόχρονη θεραπεία με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα. Φάρμακα που είναι πιθανό να προκαλούν ψυχιατρικά συμβάντα. Πρέπει να δίνονται οδηγίες στους ασθενείς και στα άτομα που τους φροντίζουν να ενημερώνουν τον συνταγογράφοντα ιατρό σχετικά με οποιεσδήποτε μεταβολές στη συμπεριφορά ή στη διάθεση, καθώς και σχετικά με οποιονδήποτε αυτοκτονικό ιδεασμό. Εάν οι ασθενείς εμφανίσουν νέα ή επιδεινούμενα ψυχιατρικά συμπτώματα, ή εάν διαπιστωθεί αυτοκτονικός ιδεασμός ή απόπειρα αυτοκτονίας, συνιστάται η διακοπή της θεραπείας με απρεμιλάστη.

Σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία

Η δόση της απρεμιλάστης θα πρέπει να μειώνεται στα 30 mg άπαξ ημερησίως σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία.

Λιποβαρείς ασθενείς

Θα πρέπει να παρακολουθείται τακτικά το σωματικό βάρος ασθενών που είναι λιποβαρείς κατά την έναρξη της θεραπείας. Σε περίπτωση ανεξήγητης και κλινικά σημαντικής απώλειας σωματικού βάρους, αυτοί οι ασθενείς θα πρέπει να αξιολογούνται από ένα γιατρό. Και να εξετάζεται το ενδεχόμενο διακοπής της θεραπείας.

Περίληψη του προφίλ ασφάλειας

Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες σε κλινικές μελέτες Φάσης ΙΙΙ (για θεραπεία στην ψωρίαση) αφορούσαν διαταραχές του γαστρεντερικού. Συμπεριλαμβανομένης της διάρροιας (15,7%) και της ναυτίας (13,9%). Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες του γαστρεντερικού ήταν κυρίως ήπιας έως μέτριας σοβαρότητας. Με το 0,3% της διάρροιας και το 0,3% της ναυτίας να αναφέρονται ως σοβαρές. Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες εκδηλώθηκαν γενικώς εντός των πρώτων 2 εβδομάδων θεραπείας. Συνήθως υποχωρούσαν εντός 4 εβδομάδων.

Στις άλλες πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες συμπεριλαμβάνονταν λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος (8,4%), κεφαλαλγία (7,9%) και κεφαλαλγία τάσεως (7,2%). Συνολικά, οι περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες θεωρήθηκαν ήπιας ή μέτριας σοβαρότητας. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που οδήγησαν στη διακοπή της θεραπείας κατά τη διάρκεια των πρώτων 16 εβδομάδων ήταν η διάρροια (1,7%) και η ναυτία (1,5%). Η συνολική συχνότητα εμφάνισης των σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν χαμηλή και δεν υπέδειξε τη συμμετοχή οποιουδήποτε ειδικού οργανικού συστήματος.

Παρατηρήθηκαν αντιδράσεις υπερευαισθησίας όχι συχνά σε κλινικές μελέτες της απρεμιλάστης.

Ειδικοί πληθυσμοί

Ηλικιωμένοι ασθενείς
Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης για τον συγκεκριμένο πληθυσμό.

Ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία
Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης σε ασθενείς με ήπια και μέτρια νεφρική δυσλειτουργία. Η δόση της απρεμιλάστης θα πρέπει να μειωθεί στα 30 mg άπαξ ημερησίως. Σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης μικρότερη των 30 mL ανά λεπτό εκτιμώμενη από την εξίσωση Cockcroft-Gault). Για την αρχική δόση τιτλοποίησης σε αυτή την ομάδα, συνιστάται η απρεμιλάστη να τιτλοποιείται χρησιμοποιώντας μόνο το πρωινό σχήμα που παρατίθεται στον Πίνακα 1 της ΠΧΠ και να παραλείπονται οι απογευματινές/βραδινές δόσεις.

Ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία
Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης για τους ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία.

Παιδιατρικός πληθυσμός

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της απρεμιλάστης σε παιδιά ηλικίας 0 έως 17 ετών δεν έχουν τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Σχετικά με τη Celgene

Η Celgene Corporation, με έδρα στο Summit του New Jersey, είναι μία διεθνής φαρμακευτική εταιρεία που δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στην ανακάλυψη, ανάπτυξη και προώθηση καινοτόμων θεραπειών για την αντιμετώπιση του καρκίνου και φλεγμονωδών νοσημάτων μέσω προηγμένων λύσεων για την πρωτεϊνική ομοιόσταση, την ανοσο-ογκολογία, την επιγενετική, την ανοσολογία και τη νευροφλεγμονή.

Σχετικά με την GENESIS Pharma

Η GENESIS Pharma υπήρξε μια από τις πρώτες φαρμακευτικές εταιρείες σε ευρωπαϊκό επίπεδο με εξειδίκευση σε προϊόντα φαρμακευτικής βιοτεχνολογίας και είναι σήμερα η μεγαλύτερη μεταξύ των ελληνικών εταιρειών που εξειδικεύονται σε καινοτόμα φάρμακα. Διαθέτει ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων υψηλής τεχνολογίας για σοβαρές και σπάνιες παθήσεις. Λειτουργεί ως εμπορικός συνεργάτης κορυφαίων πολυεθνικών φαρμακευτικών εταιρειών έρευνας και ανάπτυξης. Στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

Η GENESIS Pharma δραστηριοποιείται σε διάφορους θεραπευτικούς τομείς. Διαθέτει σημαντικό εύρος καινοτόμων θεραπειών. Για σπάνιες αιματολογικές κακοήθειες και απειλητικές μορφές καρκίνου. Όπως το πολλαπλό μυέλωμα, μορφές λευχαιμίας, ο μεταστατικός καρκίνος του παγκρέατος, ο μεταστατικός καρκίνος του μαστού κ.α. Μπορεί, επίσης, να χαρακτηριστεί ως μια από τις πλέον εξειδικευμένες εταιρείες στην Ελλάδα στον τομέα της πολλαπλής σκλήρυνσης. Παράλληλα, δραστηριοποιείται στους τομείς της δερματολογίας, ρευματολογίας και της νεφρολογίας.

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ