Κορωνοϊός: Θεραπεία στο σπίτι – Τα φάρμακα και οι 3 ομάδες κινδύνου

Στην περίπτωση ενδιάμεσου κινδύνου για έναν ασθενή συνίσταται η χορήγηση σκευασμάτων (αζιθρομυκίνη, φωσφορική χλωροκίνη ή υδροξυχλωροκίνη)