Έγκριση της ΕΕ σε συνδυαστική θεραπεία για τον καρκίνο του πνεύμονα

Μία νέα θεραπευτική επιλογή, το atezolizumab σε συνδυασμό με bevacizumab και χημειοθεραπεία έχουν πλέον στη διάθεσή τους οι γιατροί για τους ασθενείς με μεταστατικό μη πλακώδη μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (MMKΠ), που αποτελούν την πλειοψηφία των περιπτώσεων καρκίνου του πνεύμονα. Είναι ο πρώτος και μοναδικός συνδυασμός ανοσοθεραπείας, με αντιαγγειογενετικό παράγοντα και χημειοθεραπεία.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) ενέκρινε τη θεραπεία με atezolizumab σε συνδυασμό με bevacizumab και χημειοθεραπεία (καρβοπλατίνη και πακλιταξέλη) για ασθενείς με μεταστατικό μη πλακώδη μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (MMKΠ), που δεν είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία.

Επίσης, σε υποομάδες ασθενών όπου υπάρχει σημαντική ανάγκη για εναλλακτικές θεραπευτικές επιλογές. Όπως οι ασθενείς με μεταλλάξεις του υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGFR). Ή αναδιατάξεις της κινάσης αναπλαστικού λεμφώματος (ALK), η συνδυαστική θεραπεία ενδείκνυται μόνο κατόπιν αποτυχίας της κατάλληλης στοχευμένης θεραπείας. Δρα σε 3 στάδια του ανοσιακού κύκλου ενισχύοντας την ανοσιακή αντικαρκινική απάντηση και επιτυγχάνοντας αύξηση της διάμεσης επιβίωσης και των αντικειμενικών ανταποκρίσεων.

Σημαντικό όφελος επιβίωσης

Η έγκριση βασίστηκε στα αποτελέσματα της μελέτης φάσης III IMpower150. Η μελέτη κατέδειξε ότι η θεραπεία με atezolizumab σε συνδυασμό με bevacizumab και χημειοθεραπεία είχε ως αποτέλεσμα να ζήσουν σημαντικά περισσότερο οι ασθενείς, σε σύγκριση με εκείνους που έλαβαν bevacizumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία (διάμεση συνολική επιβίωση 19,8 έναντι 14,9 μήνες, p=0,006) στον πληθυσμό ITT (Intent-to-treat, πρόθεση για θεραπεία).

Το προφίλ ασφαλείας του συνδυασμού του atezolizumab με bevacizumab και χημειοθεραπεία ήταν σύμφωνο με τα προφίλ ασφαλείας των φαρμάκων μεμονωμένα.

Καρκίνος του πνεύμονα 

Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο παγκοσμίως. Κάθε χρόνο πεθαίνουν 1,76 εκατομμύρια άνθρωποι εξαιτίας της νόσου. Αυτό μεταφράζεται σε περισσότερους από 4.800 θανάτους σε όλον τον κόσμο κάθε ημέρα.

Ο καρκίνος του πνεύμονα μπορεί γενικά να διακριθεί σε δύο βασικούς τύπους: τον ΜΜΚΠ και τον μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα. Ο ΜΜΚΠ είναι ο πιο συχνός τύπος, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 85% όλων των περιπτώσεων. Ο ΜΜΚΠ περιλαμβάνει τον πλακώδη και μη πλακώδη καρκίνο του πνεύμονα.

Η χρήση του συνδυασμού atezolizumab και bevacizumab μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος για την καταπολέμηση του προχωρημένου ΜΜΚΠ. Ως θεραπεία πρώτης γραμμής.

Το bevacizumab, εκτός από την τεκμηριωμένη αντι-αγγειογενετική δράση του, μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω την ικανότητα του atezolizumab να επαναφέρει την αντικαρκινική ανοσία. Αναστέλλει τον υποδοχέα VEGF που σχετίζεται με την ανοσοκαταστολή. Διευκολύνει τη διήθηση των Τ-κυττάρων στον όγκο και προάγοντας την ενεργοποίηση των Τ-κυττάρων έναντι των καρκινικών αντιγόνων.

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ