Bristol: Έγκριση σε συνδυαστική θεραπεία για τον καρκίνο του πνεύμονα

Την αποδοχή των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ και της ΕΕ για τη συνδυαστική θεραπεία nivolumab με ipilimumab σε συνδυασμό με περιορισμένης διάρκειας χημειοθεραπεία για την αντιμετώπιση της πρώτης γραμμής του καρκίνου του πνεύμονα ανακοίνωσε η Bristol Myers Squibb.

Την αποδοχή των αιτήσεων για τη συνδυαστική θεραπεία nivolumab με ipilimumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία κατά του καρκίνου του πνεύμονα ανακοίνωσε η Bristol Myers Squibb. 

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Συγκεκριμένα, η Bristol Myers Squibb ανακοίνωσε ότι ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ έκανε δεκτή τη συμπληρωματική Αίτηση για Άδεια Βιολογικού Προϊόντος (sBLA) για τον συνδυασμό nivolumab με ipilimumab, χορηγούμενου ταυτοχρόνως με χημειοθεραπεία περιορισμένης διάρκειας, για την πρώτης γραμμής θεραπεία ασθενών με μεταστατικό ή υποτροπιάζοντα μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC) χωρίς γονιδιακές μεταλλάξεις EGFR ή ALK στον όγκο.

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ έθεσε την αίτηση σε Αξιολόγηση κατά Προτεραιότητα με καταληκτική ημερομηνία, βάσει του Νόμου περί συνταγογράφησης φαρμάκων (PDUFA), την 6η Αυγούστου 2020, εντάσσοντάς την παράλληλα στη διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης (Fast Track).

Επιπλέον, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) επικύρωσε την αίτηση τροποποίησης τύπου II για τη συνδυαστική θεραπεία nivolumab με ipilimumab, σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία περιορισμένης διάρκειας, για την ίδια ένδειξη. Η επικύρωση της αίτησης επιβεβαιώνει ότι ο φάκελος είναι πλήρης και ξεκινά η κεντρική διαδικασία αξιολόγησης από τον Οργανισμό. Προηγήθηκε μία ανακοίνωση στις 26 Μαρτίου 2020 που ανέφερε ότι η Ono Pharmaceutical Co., σε συνεργασία με την Bristol Myers Squibb, υπέβαλε προς εξέταση συμπληρωματική αίτηση για τη συνδυαστική θεραπεία nivolumab με ipilimumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία περιορισμένη διάρκειας, για την έγκριση άδειας παρασκευής και κυκλοφορίας στην Ιαπωνία.

Οι αιτήσεις βασίστηκαν σε αποτελέσματα από τη μελέτη Φάσης 3 CheckMate -9LA. Τον Οκτώβριο του 2019, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η μελέτη πέτυχε το κύριο καταληκτικό σημείο της ανώτερης συνολικής επιβίωσης (OS) σε μία προκαθορισμένη ενδιάμεση ανάλυση.

Πρόοδος στην αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα

«Παρόλο που έχει σημειωθεί πρόοδος στην αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα, εξακολουθεί να υφίσταται σοβαρή ακάλυπτη ανάγκη για καινοτόμες θεραπευτικές επιλογές για τους ασθενείς παγκοσμίως», δήλωσε η κ. Sabine Maier, M.D., επικεφαλής ανάπτυξης του τμήματος καρκίνου του θώρακα της Bristol Myers Squibb. «Η αποδοχή της αίτησης από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ και η επικύρωση της αίτησης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) αντιπροσωπεύουν σημαντικά ορόσημα για τους ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα, και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τις ρυθμιστικές αρχές για να προσφέρουμε στους ασθενείς το πρώτο και μοναδικό σχήμα διπλής ανοσοθεραπείας σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία περιορισμένης διάρκειας, το συντομότερο δυνατό».

Σχετικά με τη μελέτη CheckMate -9LA

Η μελέτη CheckMate -9LA αποτελεί μια ανοικτή, πολυκεντρική τυχαιοποιημένη μελέτη Φάσης 3 για την αξιολόγηση της συνδυαστικής θεραπείας nivolumab (360 mg κάθε τρεις εβδομάδες [Q3W]) με ipilimumab (1 mg/kg κάθε έξι εβδομάδες [Q6W]) σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία (δύο κύκλοι), σε σύγκριση με λήψη χημειοθεραπείας μόνο (έως και τέσσερις κύκλοι θεραπείας, ακολουθούμενοι από προαιρετική θεραπεία συντήρησης με pemetrexed, εφόσον κριθεί κατάλληλη), ως θεραπεία πρώτης γραμμής σε ασθενείς με μεταστατικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC), ανεξαρτήτως έκφρασης του PD-L1 και της ιστολογικής κατάστασης.

Οι ασθενείς στο πειραματικό σκέλος έλαβαν θεραπεία για χρονικό διάστημα έως και δύο ετών ή έως την εμφάνιση εξέλιξης της νόσου ή μη αποδεκτής τοξικότητας. Οι ασθενείς στο σκέλος ελέγχου έλαβαν θεραπεία έως και τεσσάρων κύκλων χημειοθεραπείας και προαιρετική θεραπεία συντήρησης με pemetrexed (εφόσον κρίθηκε κατάλληλη) έως την εμφάνιση εξέλιξης της νόσου ή τοξικότητας. Το κύριο καταληκτικό σημείο της μελέτης ήταν η συνολική επιβίωση (OS) στον πληθυσμό o oποίος συμπεριλήφθηκε για θεραπεία/αγωγή. Δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία αποτέλεσαν η επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου (PFS), το ποσοστό συνολικής ανταπόκρισης (ORR) και παράμετροι αποτελεσματικότητας σύμφωνα με βιοδείκτες.

Σχετικά με τον καρκίνο του πνεύμονα

Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο παγκοσμίως. Οι δύο κύριοι τύποι καρκίνου του πνεύμονα είναι ο μη μικροκυτταρικός και ο μικροκυτταρικός. Ο μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα (NSCLC) είναι ένας από τους πιο συχνούς τύπους καρκίνου του πνεύμονα και αντιπροσωπεύει έως και το 84% των διαγνώσεων. Τα ποσοστά επιβίωσης ποικίλλουν ανάλογα με το στάδιο και τον τύπο του καρκίνου τη χρονική στιγμή της διάγνωσης. Στους ασθενείς με διάγνωση μεταστατικού καρκίνου του πνεύμονα, το ποσοστό πενταετούς επιβίωσης είναι περίπου 5%.

Σχετικά με το nivolumab

To nivolumab είναι ένας αναστολέας του ανοσολογικού σημείου ελέγχου προγραμματισμένου θανάτου-1 (PD-1). Είναι μοναδικά σχεδιασμένος για να αξιοποιεί το ίδιο το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού. Συμβάλλει στην αποκατάσταση της αντικαρκινικής ανοσολογικής ανταπόκρισης. Αξιοποιεί το ίδιο το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού για την καταπολέμηση του καρκίνου. Το nivolumab έχει καταστεί μία σημαντική θεραπευτική επιλογή σε πολλαπλούς τύπους καρκίνου.

Το κορυφαίο παγκόσμιο πρόγραμμα ανάπτυξης του nivolumab βασίζεται στην επιστημονική εξειδίκευση της Bristol Myers Squibb στο πεδίο της Ανοσο-Ογκολογίας. Περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα κλινικών μελετών σε όλες τις φάσεις. Συμπεριλαμβανομένης της Φάσης 3, σε διάφορους τύπους όγκων.

Μέχρι σήμερα, έχουν ενταχθεί περισσότεροι από 35.000 ασθενείς στο πρόγραμμα κλινικής ανάπτυξης του nivolumab. Οι κλινικές μελέτες του nivolumab έχουν συμβάλει στην εμβάθυνση της γνώσης σχετικά με τον πιθανό ρόλο των βιολογικών δεικτών στη φροντίδα των ασθενών, ιδιαίτερα όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι ασθενείς μπορούν να ωφεληθούν από το nivolumab σε όλο το φάσμα έκφρασης του PD-L1.

Ο πρώτος αναστολέας

Τον Ιούλιο του 2014, το nivolumab ήταν ο πρώτος αναστολέας του ανοσολογικού σημείου ελέγχου PD-1. Έλαβε κανονιστική έγκριση οπουδήποτε στον κόσμο. Σήμερα το nivolumab είναι εγκεκριμένο σε περισσότερες από 60 χώρες. Συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κίνας και της Ιαπωνίας.

Τον Οκτώβριο του 2015, το συνδυαστικό σχήμα nivolumab με ipilimumab της εταιρείας αποτέλεσε τον πρώτο συνδυασμό στην Ανοσο-Ογκολογία. Έλαβε κανονιστική έγκριση για την αντιμετώπιση του μεταστατικού μελανώματος και αυτή τη στιγμή διαθέτει έγκριση σε περισσότερες από 50 χώρες. Συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σχετικά με το ipilimumab

Το ipilimumab είναι ένα ανασυνδυασμένο, ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα που συνδέεται στο κυτταροτοξικό Τ-λεμφοκυτταρικό αντιγόνο-4 (CTLA-4). Το CTLA-4 είναι ένας αρνητικός ρυθμιστής της ενεργοποίησης των T-κυττάρων. Το ipilimumab συνδέεται στο CTLA-4 και αναστέλλει την αλληλεπίδραση του CTLA-4 με τους συνδέτες του, CD80/CD86. Έχει αποδειχθεί ότι η αναστολή του CTLA-4 αυξάνει την ενεργοποίηση και τον πολλαπλασιασμό των T-κυττάρων, συμπεριλαμβανομένων της ενεργοποίησης και του πολλαπλασιασμού των αντιδραστικών κυττάρων T-τελεστών που διηθούν τον όγκο.

Η αναστολή της σηματοδότησης του CTLA-4 είναι επίσης δυνατό να μειώσει τη λειτουργία των Τ-ρυθμιστικών κυττάρων, που ενδέχεται να συμβάλει σε μια γενική αύξηση της απόκρισης των T-κυττάρων, συμπεριλαμβανομένης της απόκρισης του ανοσοποιητικού κατά του όγκου. Στις 25 Μαρτίου 2011, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ ενέκρινε τη μονοθεραπεία με ipilimumab 3 mg/kg. Για ασθενείς με ανεγχείρητο ή μεταστατικό μελάνωμα. Το ipilimumab είναι εγκεκριμένο για το ανεγχείρητο ή μεταστατικό μελάνωμα σε περισσότερες από 50 χώρες. Ένα ευρύ πρόγραμμα ανάπτυξης για το ipilimumab, το οποίο περιλαμβάνει πολλούς τύπους όγκων, βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σχετικά με τη συνεργασία Bristol Myers Squibb και Ono Pharmaceutical

Το 2011, μέσω μίας συμφωνίας συνεργασίας με την Ono Pharmaceutical Co., η Bristol Myers Squibb επέκτεινε εδαφικά τα δικαιώματά της όσον αφορά την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση του nivolumab σε παγκόσμιο επίπεδο. Με εξαίρεση την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και την Ταϊβάν, όπου η Ono διατήρησε τα πλήρη δικαιώματα για την ένωση. Στις 23 Ιουλίου 2014, η Ono και η Bristol-Myers Squibb επέκτειναν περαιτέρω τη στρατηγική συμφωνία της μεταξύ τους συνεργασίας. Για την από κοινού ανάπτυξη και εμπορική κυκλοφορία πολλών ανοσοθεραπειών – ως μεμονωμένων παραγόντων και ως σχημάτων συνδυασμού. Για ασθενείς με καρκίνο στην Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και την Ταϊβάν.

Σχετικά με την Bristol Myers Squibb

Η Bristol Myers Squibb είναι μια παγκόσμια βιοφαρμακευτική εταιρεία, με αποστολή να ανακαλύπτει, να αναπτύσσει και να παρέχει καινοτόμα φάρμακα που συμβάλλουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση σοβαρών ασθενειών.

Οι εταιρίες Celgene και Juno Therapeutics είναι θυγατρικές εταιρίες που ανήκουν εξ ολοκλήρου στη Bristol-Myers Squibb Company. Σε ορισμένες χώρες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, εξαιτίας της τοπικής νομοθεσίας, η Celgene και η Juno Therapeutics αναφέρονται ως Celgene, μια εταιρεία της Bristol-Myers Squibb και Juno Therapeutics, μια εταιρία της Bristol-Myers Squibb.

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ