Ψωρίαση: Πανελλήνια μελέτη της Genesis Pharma για την απρεμιλάστη

Συνολικά 100 ασθενείς από 18 δερματολογικά κέντρα, που είχαν κατά κανόνα μέτριας βαρύτητας ψωρίαση και έλαβαν έως και 6 μήνες θεραπεία με απρεμιλάστη από του στόματος, 30 mg, δύο φορές την ημέρα συμπεριέλαβε η ενδιάμεση ανάλυση της μελέτης APRAISAL, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε ελληνικό κοινό στη διάρκεια του 15ου Πανελληνίου Συνεδρίου Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας, που πραγματοποιήθηκε 31 Οκτωβρίου – 3 Νοεμβρίου 2019 στη Θεσσαλονίκη.

Συνολικά 100 ασθενείς από 18 δερματολογικά κέντρα, που είχαν κατά κανόνα μέτριας βαρύτητας ψωρίαση και έλαβαν έως και 6 μήνες θεραπεία με απρεμιλάστη από του στόματος

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Η μελέτη APRAISAL στο σύνολό της, αξιολογεί παραμέτρους αποτελεσματικότητας, ασφάλειας και ποιότητας ζωής για περίοδο 12 μηνών, με τη συμμετοχή 302 ασθενών πανελλαδικά.

Το κύριο καταληκτικό σημείο της μελέτης APRAISAL ήταν η επίτευξη βαθμολογίας ≤ 5 στο Δερματολογικό Δείκτη Ποιότητας Ζωής, DLQI, στους 6 μήνες θεραπείας με απρεμιλάστη, που αντιστοιχεί σε χαμηλή έως καμία επίδραση της νόσου στην ποιότητα ζωής των ασθενών.

Η εξάμηνη θεραπεία με απρεμιλάστη είχε ως αποτέλεσμα την επίτευξη του παραπάνω στόχου στο 63% των ασθενών. Η βελτίωση στην ποιότητα ζωής των παραπάνω ασθενών διαπιστώθηκε πολύ γρήγορα, αφού από τις 6 κιόλας πρώτες εβδομάδες θεραπείας με απρεμιλάστη, το 35% των ασθενών είχε ήδη επιτύχει τη ζητούμενη βαθμολογία DLQI ≤ 5.

Κλινικό όφελος

Επιπλέον, 9 στους 10 ασθενείς αποκόμισαν συνολικό κλινικό όφελος από τη θεραπεία με απρεμιλάστη. Πέτυχαν βαθμολογία ≥1 στο δείκτη Patient Benefit Index. Ο υπολογισμός του προκύπτει από τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τους ίδιους τους ασθενείς.

Η απρεμιλάστη οδήγησε σε σημαντική κλινική βελτίωση ως προς την βαρύτητα της νόσου, την ψωρίαση του τριχωτού της κεφαλής, των ονύχων και των παλαμών-πελμάτων. Μετά από 6 μήνες θεραπείας, σύμφωνα με την κλινική αξιολόγηση από τον θεράποντα ιατρό. Η μέση βαθμολογία PASI (ειδικός δείκτης της έκτασης και βαρύτητας της ψωρίασης) μετά από 6 μήνες θεραπείας με απρεμιλάστη μειώθηκε στις 4,6 μονάδες. Από 12,8 που ήταν αρχικά. Ενώ, το 48% των ασθενών πέτυχε ανταπόκριση PASI75 στο ίδιο χρονικό σημείο.

Ο Καθηγητής Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας κ. Δημήτριος Ιωαννίδης, μέλος της επιστημονικής συντονιστικής επιτροπής της μελέτης APRAISAL ανέφερε σχετικά: «Τα αποτελέσματα της μελέτης APRAISAL είναι ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της απρεμιλάστης στην καθημερινή κλινική πρακτική και στον ελληνικό πληθυσμό. Επιπλέον, είναι αξιοσημείωτο ότι η μελέτη, εκτός από την κλινική αξιολόγηση των ιατρών, λαμβάνει υπόψη και την αξιολόγηση των ίδιων των ασθενών για τη θεραπεία τους, μέσω πολλαπλών ερωτηματολογίων, συνθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα για τη συγκεκριμένη θεραπεία. Η απρεμιλάστη φαίνεται να αποτελεί ένα αποτελεσματικό και ασφαλές φάρμακο από του στόματος. Δεν απαιτούνται εξετάσεις κατά τη διάρκεια χορήγησής της. Είναι γενικά αισιόδοξο ότι η πρόοδος της επιστημονικής έρευνας τα τελευταία χρόνια, εμπλουτίζει συνεχώς τις θεραπευτικές επιλογές για την ψωρίαση. Βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής των ασθενών μας».

Ανταποκρίσεις…

Αναφορικά με τις δύσκολες εντοπίσεις της ψωρίασης, πριν από την έναρξη της θεραπείας με απρεμιλάστη το 77,6% των ασθενών είχε μέτρια ως σοβαρή ψωρίαση τριχωτού κεφαλής με βαθμολογία ≥1 στη Σφαιρική Αξιολόγηση του Τριχωτού της Κεφαλής από τον Ιατρό (ScPGA), ωστόσο στους έξι μήνες επιτεύχθηκε βαθμολογία 0 (καθαρό) ή 1 (σχεδόν καθαρό) στην κλίμακα ScPGA από το 50% των ατόμων με ψωρίαση τριχωτού κεφαλής.

Τα δεδομένα κατέδειξαν επίσης ότι, το 64,9% των ασθενών επέδειξε σημαντική βελτίωση της ψωρίασης ονύχων στους έξι μήνες όπως εκφράστηκε με τη βελτίωση στις βαθμολογίες του Δείκτη Βαρύτητας Ψωρίασης Ονύχων (NAPSI50). Μεταξύ των ασθενών με εκδήλωση παλαμοπελματιαίας ψωρίασης, το 51,7% των ασθενών ήταν ελεύθεροι ή σχεδόν ελεύθεροι από συμπτώματα μετά από 6 μήνες θεραπείας με απρεμιλάστη, όπως αξιολογήθηκε με τη χρήση του δείκτη Σφαιρικής Αξιολόγησης της Παλαμοπελματιαίας Ψωρίασης από τον Ιατρό (PPPGA).

Η μελέτη APRAISAL εμπλουτίζει τα παγκόσμια δεδομένα της καθημερινής κλινικής πρακτικής για την απρεμιλάστη, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά της. Ειδικότερα, η ασφάλεια της απρεμιλάστης, όπως αξιολογήθηκε μέσα από την ενδιάμεση ανάλυση της συγκεκριμένης μελέτης, συνάδει με το ήδη γνωστό προφίλ ασφάλειας του φαρμάκου. Η συνολική επίπτωση ανεπιθύμητων ενεργειών στους 6 μήνες θεραπείας με απρεμιλάστη ήταν παρόμοια με αυτή που έχει καταγραφεί σε προηγούμενες κλινικές μελέτες. Η πιο συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια ήταν η απώλεια βάρους (7,0%).

Πρώτη πανελλήνια καταγραφή

Ο Γενικός Διευθυντής Αιματολογίας-Ογκολογίας & Φλεγμονωδών Νόσων της GENESIS Pharma, κ. Νίκος Γκολφάκης επεσήμανε ότι: «Η συγκεκριμένη μελέτη είναι η πρώτη πανελλήνια καταγραφή για την απρεμιλάστη, μια θεραπεία που έχουν λάβει περισσότεροι από 425.000 ασθενείς σε όλο τον κόσμο από την έγκρισή της έως σήμερα. Με δεδομένο ότι, η ψωρίαση είναι μια νόσος που επηρεάζει χιλιάδες Έλληνες ασθενείς και έχει πολύπλευρη, μακροχρόνια επίδραση στον οργανισμό και την καθημερινότητα τους, ήταν πολύ σημαντικό να αναπτυχθούν επίσημα τοπικά δεδομένα από την καθημερινή κλινική εμπειρία σε όλα τα επίπεδα αξιολόγησης, τόσο στις κλινικές εκφάνσεις όσο και στην ποιότητα ζωής των ασθενών».

Σχετικά με τυχόν περιορισμούς στη συγκεκριμένη ανάλυση, θα πρέπει να αναφερθεί ότι πρόκειται για δεδομένα ενδιάμεσης ανάλυσης της μελέτης για χρονική διάρκεια θεραπείας 6 μηνών. Τα συνολικά ευρήματα από τη μελέτη με μεγαλύτερη διάρκεια θεραπείας και σε μεγαλύτερο αριθμό ασθενών θα είναι διαθέσιμα με την ολοκλήρωσή της και αναμένονται τους προσεχείς μήνες.

Σχετικά με την ψωρίαση

Η ψωρίαση προσβάλλει περίπου 14 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη, ενώ στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι πάσχουν περίπου 200 χιλιάδες ασθενείς. Είναι μία χρόνια και συστηματική φλεγμονώδης διαταραχή του δέρματος και είναι ανοσομεσολαβούμενη. Σημαίνει ότι προκαλείται από μία ανοσολογική αντίδραση στον οργανισμό.

Οι βλάβες της ψωρίασης μπορούν συχνά να ανιχνευθούν σε περιοχές κοντά στις αρθρώσεις. Όπως δηλαδή οι αγκώνες και τα γόνατα. Μπορούν επίσης να εμφανιστούν και στο τριχωτό της κεφαλής. Η ψωρίαση των ονύχων προσβάλλει έως και το 50% των ατόμων με ψωρίαση. Και έως και το 90% των ατόμων που πάσχουν από ψωριασική αρθρίτιδα.

Έως και το 84% των ατόμων με ψωρίαση παρουσιάζει κνησμό. Ενώ περισσότεροι από το ένα τρίτο των ασθενών πρακτικά αναφέρουν τον κνησμό ως τον πλέον σημαντικό επιβαρυντικό παράγοντα της νόσου τους.

Το 75% των ατόμων που πάσχουν από ψωρίαση πιστεύει ότι αυτή έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής. Το 83% των ασθενών με ψωρίαση καλύπτει ενεργά τα ορατά σημεία της νόσου.

Σχετικά με τη μελέτη APRAISAL

Η μελέτη APRAISAL (καταγραφή της επίδρασης της απρεμιλάστης στην ποιότητα ζωής και στην ενεργότητα της νόσου σε ασθενείς με μέτρια κατά πλάκας ψωρίαση στην καθημερινή κλινική πρακτική) είναι μία πανελλήνια, πολυκεντρική, προοπτική, μη παρεμβατική μελέτη με τη συμμετοχή 302 ασθενών. Διεξάγεται σε 22 δερματολογικά κέντρα στην Ελλάδα.

Η μελέτη αξιολογεί παραμέτρους αποτελεσματικότητας, ασφάλειας και ποιότητα ζωής των ασθενών που λαμβάνουν θεραπεία με απρεμιλάστη στην καθημερινή κλινική πρακτική. Για ένα διάστημα έως και 12 μηνών. Πρόκειται για ασθενείς με μέτριας ενεργότητας ψωρίαση. Όπως μετρήθηκε από τον Δείκτη Έκτασης και Βαρύτητας της Ψωρίασης (PASI) με μέση τιμή 12,8. Ενώ μεγάλο ποσοστό των ασθενών είχε, κατά την έναρξη, εντόπιση της ψωρίασης σε δύσκολες θέσεις. Συμπεριλαμβανομένων της προσβολής του τριχωτού της κεφαλής (77,6%). Της προσβολής των ονύχων (62,5%) και των παλαμών/πελμάτων (29,6%). Οι ασθενείς μπορούσαν προηγουμένως να έχουν λάβει κάποια συμβατική συστηματική θεραπεία.

Σχετικά με την απρεμιλάστη

Η απρεμιλάστη είναι ένας από του στόματος μικρομοριακός αναστολέας της φωσφοδιεστεράσης 4 (PDE4). Ενός ενζύμου ειδικού για την κυκλική μονοφωσφορική αδενοσίνη (cAMP). Η αναστολή της PDE4 έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των επιπέδων της ενδοκυτταρικής cAMP. Πιστεύεται ότι ρυθμίζει εμμέσως την παραγωγή φλεγμονωδών μεσολαβητών. Η απρεμιλάστη έλαβε άδεια κυκλοφορίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2015. Σήμερα είναι εγκεκριμένη σε 30 χώρες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων 21 χωρών στην Ευρώπη.

Θεραπευτικές ενδείξεις

Η απρεμιλάστη είναι εγκεκριμένη για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής χρόνιας κατά πλάκας ψωρίασης. Αφορά ενήλικες ασθενείς οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν, ή έχουν κάποια αντένδειξη. Ή εμφάνισαν μη ανοχή σε άλλη συστημική θεραπεία, συμπεριλαμβανομένης της κυκλοσπορίνης, της μεθοτρεξάτης ή του ψωραλενίου. Αλλά και της υπεριώδους ακτινοβολίας Α (PUVA).

Η απρεμιλάστη, ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με Τροποποιητικά της Νόσου Αντιρρευματικά Φάρμακα (DMARDs), ενδείκνυται για τη θεραπεία της ενεργού ψωριασικής αρθρίτιδας σε ενήλικες ασθενείς. Οι οποίοι είχαν ανεπαρκή ανταπόκριση ή εμφάνισαν μη ανοχή σε προηγούμενη θεραπεία με DMARD.

Αντενδείξεις

Η απρεμιλάστη αντενδείκνυται σε ασθενείς με υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα αυτού του σκευάσματος. Η απρεμιλάστη αντενδείκνυται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Οι ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη γαλακτόζη, πλήρη ανεπάρκεια λακτάσης ή κακή απορρόφηση γλυκόζης-γαλακτόζης δεν πρέπει να πάρουν αυτό το φαρμακευτικό προϊόν.

Η δόση της απρεμιλάστης θα πρέπει να μειωθεί στα 30 mg άπαξ ημερησίως σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία.

Μείωση σωματικού βάρους: Η μέση παρατηρούμενη απώλεια βάρους σε ασθενείς που υπεβλήθησαν σε θεραπεία για έως και 52 εβδομάδες με απρεμιλάστη ήταν 1,99 kg. Συνολικά, στο 14,3% των ασθενών που λάμβαναν απρεμιλάστη είχε παρατηρηθεί απώλεια σωματικού βάρους μεταξύ 5-10%. Ενώ στο 5,7% των ασθενών που λάμβαναν απρεμιλάστη είχε παρατηρηθεί απώλεια βάρους μεγαλύτερη από 10%. Κανένας από αυτούς τους ασθενείς δεν είχε εμφανείς κλινικές συνέπειες προκύπτουσες από την απώλεια βάρους.

Συνολικά, το 0,1% των ασθενών που λάμβαναν θεραπεία με απρεμιλάστη διέκοψαν τη θεραπεία, λόγω της ανεπιθύμητης ενέργειας της απώλειας βάρους. Θα πρέπει να παρακολουθείται τακτικά το σωματικό βάρος ασθενών που είναι λιποβαρείς κατά την έναρξη της θεραπείας. Σε περίπτωση ανεξήγητης και κλινικά σημαντικής απώλειας σωματικού βάρους, αυτοί οι ασθενείς θα πρέπει να αξιολογούνται από έναν γιατρό και να εξετάζεται το ενδεχόμενο διακοπής της θεραπείας.

Εγκυμοσύνη: Η περίπτωση εγκυμοσύνης θα πρέπει να αποκλείεται πριν την έναρξη της θεραπείας. Οι γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία θα πρέπει να χρησιμοποιούν αποτελεσματική αντισύλληψη για την πρόληψη εγκυμοσύνης κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Περίληψη του προφίλ ασφάλειας

Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες με την απρεμιλάστη είναι οι διαταραχές του γαστρεντερικού. Συμπεριλαμβανομένης της διάρροιας (15,7%) και της ναυτίας (13,9%).

Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες του γαστρεντερικού είναι κυρίως ήπιας έως μέτριας σοβαρότητας, με το 0,3% της διάρροιας και το 0,3% της ναυτίας να αναφέρονται ως σοβαρές. Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες του γαστρεντερικού εκδηλώνονται γενικώς εντός των πρώτων 2 εβδομάδων θεραπείας και συνήθως υποχωρούν εντός 4 εβδομάδων. Στις άλλες πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες συμπεριλαμβάνονταν λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος (8,4%), κεφαλαλγία (7,9%) και κεφαλαλγία τάσεως (7,2%) και είναι κυρίως ήπιας έως μέτριας σοβαρότητας.

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που οδήγησαν στη διακοπή της θεραπείας κατά τη διάρκεια των πρώτων 16 εβδομάδων είναι η διάρροια (1,7%) και η ναυτία (1,5%) (οι συχνότητες βασίζονται σε κλινικές μελέτες Φάσης III). Παρατηρούνται αντιδράσεις υπερευαισθησίας όχι συχνά.

Σε κλινικές μελέτες και κατά την εμπειρία μετά την κυκλοφορία στην αγορά, αναφέρθηκαν όχι συχνά περιστατικά αυτοκτονικού ιδεασμού και αυτοκτονικής συμπεριφοράς. Η αυτοκτονία αναφέρθηκε κατά την εμπειρία μετά την κυκλοφορία στην αγορά.

Ειδικοί πληθυσμοί

Από την εμπειρία μετά την κυκλοφορία στην αγορά, οι ηλικιωμένοι ασθενείς ηλικίας ≥ 65 ετών ενδέχεται να διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο επιπλοκών σοβαρής διάρροιας, ναυτίας και εμέτου.

Η ασφάλεια της απρεμιλάστης δεν αξιολογήθηκε σε ασθενείς με ψωριασική αρθρίτιδα ή ψωρίαση και με ηπατική δυσλειτουργία. Στις κλινικές μελέτες ΨΑ ή Ψωρίασης, το προφίλ ασφάλειας που παρατηρήθηκε σε ασθενείς με ήπια νεφρική δυσλειτουργία ήταν συγκρίσιμο με εκείνο των ασθενών με φυσιολογική νεφρική λειτουργία. Η ασφάλεια της απρεμιλάστης δεν αξιολογήθηκε σε ασθενείς με ΨΑ ή Ψωρίαση και με μέτρια ή σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία στις κλινικές μελέτες. Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της απρεμιλάστης σε παιδιά ηλικίας 0 έως 17 ετών δεν έχουν τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Σχετικά με τη GENESIS Pharma

Η GENESIS Pharma υπήρξε μια από τις πρώτες φαρμακευτικές εταιρείες σε ευρωπαϊκό επίπεδο με εξειδίκευση σε προϊόντα φαρμακευτικής βιοτεχνολογίας. Σήμερα είναι η μεγαλύτερη μεταξύ των ελληνικών εταιρειών που εξειδικεύονται σε καινοτόμα φάρμακα. Διαθέτει ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων υψηλής τεχνολογίας για σοβαρές και σπάνιες παθήσεις. Λειτουργεί ως εμπορικός συνεργάτης κορυφαίων πολυεθνικών φαρμακευτικών εταιρειών έρευνας και ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Η GENESIS Pharma δραστηριοποιείται σε διάφορους θεραπευτικούς τομείς. Διαθέτει σημαντικό εύρος καινοτόμων θεραπειών για σπάνιες αιματολογικές κακοήθειες και απειλητικές μορφές καρκίνου. Όπως το πολλαπλό μυέλωμα, μορφές λευχαιμίας, ο μεταστατικός καρκίνος του παγκρέατος, ο μεταστατικός καρκίνος του μαστού κ.α. Μπορεί, επίσης, να χαρακτηριστεί ως μια από τις πλέον εξειδικευμένες εταιρείες στην Ελλάδα στον τομέα της πολλαπλής σκλήρυνσης. Παράλληλα, δραστηριοποιείται στους τομείς της δερματολογίας, ρευματολογίας και της νεφρολογίας. Μέσω της στρατηγικής της συνεργασίας με την Celgene, η GENESIS Pharma είναι υπεύθυνη για τη διάθεση της απρεμιλάστης στην ελληνική αγορά.

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ