Η νεότερη προσέγγιση για κάθαρση του δέρματος σε ασθενείς με ψωρίαση

Την ανωτερότητα της δραστικής σεκουκινουμάμπη σε σύγκριση με την ουστεκινουμάμπη στην επίτευξη καθαρού και σχεδόν καθαρού δέρματος σε ενήλικες με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας σε διάρκεια 12 εβδομάδων απέδειξαν τα αποτελέσματα μελέτης άμεσης σύγκρισης CLARITY.

Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι 66,5% και 72,3% των ασθενών που έλαβαν αγωγή με σεκουκινουμάμπη (p < 0,0001) πέτυχαν και τα δύο πρωτεύοντα καταληκτικά σημεία PASI 90 και IGA mod 2011 0/1, αντίστοιχα, σε σύγκριση με 47,9% και 55,4% των ασθενών, αντίστοιχα, που έλαβαν θεραπεία με ουστεκινουμάμπη (p < 0,0001).

Την Εβδομάδα 12, οι ασθενείς που έλαβαν σεκουκινουμάμπη είχαν σημαντικά μεγαλύτερα ποσοστά ανταπόκρισης PASI 100 (κύριο δευτερεύον καταληκτικό σημείο) σε σύγκριση με όσους έλαβαν ουστεκινουμάμπη (38,1% έναντι 20,1%, αντίστοιχα· p < 0,0001).

Τα ευρήματα της μελέτης, τα οποία υποστηρίζουν δεδομένα από τη μελέτη CLEAR που είχαν παρουσιαστεί προηγουμένως και έδειχναν την ανωτερότητα της σεκουκινουμάμπης έναντι της ουστεκινουμάμπης στην επίτευξη παρατεταμένης κάθαρσης και σχεδόν κάθαρσης του δέρματος (ποσοστά ανταπόκρισης PASI 90/100) στις 52 εβδομάδες, παρουσιάστηκαν ως περίληψη τον Ιανουάριο στο Χειμερινό Συνέδριο Κλινικής Δερματολογίας στη Χαβάη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Novartis, ο στόχος της θεραπείας της ψωρίασης είναι το καθαρό δέρμα και η ανταπόκριση βάσει του Δείκτη Έκτασης και Σοβαρότητας της Ψωρίασης (PASI) 75, 90 ή 100 θεωρείται σημαντική μέτρηση της θεραπευτικής επιτυχίας. Επιτεύχθηκαν όλα τα κύρια δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία στη μελέτη CLARITY.

Την Εβδομάδα 4, το ποσοστό των ασθενών που πέτυχε ανταπόκριση PASI 75 ήταν σημαντικά ανώτερο με την σεκουκινουμάμπη σε σύγκριση με την ουστεκινουμάμπη (40,2% έναντι 16,3%· p < 0,0001).

Την Εβδομάδα 16, η σεκουκινουμάμπη επέδειξε σημαντικά ανώτερα ποσοστά ανταπόκρισης σε σύγκριση με την ουστεκινουμάμπη για PASI 75 (91,7% έναντι 79,8%· p < 0,0001), PASI 90 (76,6% έναντι 54,2%· p < 0,0001), PASI 100 (45,3% έναντι 26,7%· p < 0.0001) και IGA mod 2011 0/1 (78,6% έναντι 59,1%· p < 0,0001).

«Αυτά τα δεδομένα προστίθενται στο ισχυρό σύνολο στοιχείων που υποστηρίζουν τη χρήση της σεκουκινουμάμπης για την αντιμετώπιση της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας», δήλωσε ο Mark Lebwohl, Ιατρός και Πρόεδρος του Τμήματος Δερματολογίας Waldman στην Ιατρική Σχολή Icahn του Νοσοκομείου Mount Sinai στη Νέα Υόρκη.

«Με αυτά τα ευρήματα, οι κλινικοί ιατροί μπορούν να νιώθουν ακόμη μεγαλύτερη σιγουριά να περιλαμβάνουν τη σεκουκινουμάμπη στα θεραπευτικά τους πλάνα».

Η σεκουκινουμάμπη συνέχισε να έχει ευνοϊκό και σταθερό προφίλ ασφάλειας. Έως σήμερα, η σεκουκινουμάμπη έχει χρησιμοποιηθεί από περισσότερους από 125.000 ασθενείς παγκοσμίως.

Σχετικά με τη σεκουκινουμάμπη και την IL-17A

Η σεκουκινουμάμπη είναι ο πρώτος και ο μόνος πλήρως ανθρώπινος αναστολέας της IL-17A που έχει λάβει έγκριση για τη θεραπεία της ψωρίασης, της ψωριασικής αρθρίτιδας (PsA) και της αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας (AS).

Η σεκουκινουμάμπη είναι μία στοχευμένη θεραπεία που αναστέλλει εκλεκτικά την κυτταροκίνη IL-17A, η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παθογένεση της ψωρίασης κατά πλάκας, της PsA και της AS10.

Η σεκουκινουμάμπη είναι επίσης εγκεκριμένη για τους πιο δύσκολους στην αντιμετώπιση τύπους της ψωρίασης κατά πλάκας – την παλαμοπελματιαία ψωρίαση (ψωρίαση των παλαμών και των πελμάτων), την ψωρίαση των ονύχων και την ψωρίαση του τριχωτού της κεφαλής.

Η σεκουκινουμάμπη προσφέρει στους πάσχοντες από ψωρίαση μακροχρόνια κάθαρση του δέρματος, με αποδεδειγμένη συνέπεια , ασφάλεια για διάστημα έως και 5 έτη και εύκολη χορήγηση δόσης μηνιαίως με μία φιλική για τον ασθενή πένα αυτοχορήγησης.

Η σεκουκινουμάμπη είναι εγκεκριμένη για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας σε 80 χώρες, μεταξύ των οποίων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ιαπωνία, την Ελβετία, την Αυστραλία, τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Στην Ευρώπη, η σεκουκινουμάμπη είναι εγκεκριμένη για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας σε ενήλικες οι οποίοι είναι υποψήφιοι για συστηματική θεραπεία.

Στις ΗΠΑ, η σεκουκινουμάμπη είναι εγκεκριμένη ως θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας σε ενήλικες ασθενείς που είναι υποψήφιοι για συστηματική θεραπεία ή φωτοθεραπεία.

Επιπλέον, η σεκουκινουμάμπη είναι ο πρώτος αναστολέας IL-17A που έχει εγκριθεί σε περισσότερες από 70 χώρες για τη θεραπεία της ενεργού Αγκυλοποιητικής Σπονδυλίτιδας και της Ψωριασικής Αρθρίτιδας, συμπεριλαμβανομένων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ. Η σεκουκινουμάμπη είναι επίσης εγκεκριμένη για τη θεραπεία της Ψωριασικής Αρθρίτιδας και της φλυκταινώδους ψωρίασης στην Ιαπωνία.

Σχετικά με τη μελέτη CLARITY1

Η CLARITY (NCT02826603) είναι μία μελέτη διάρκειας 52 εβδομάδων, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή για την επίδειξη της ανωτερότητας της σεκουκινουμάμπης 300mg έναντι της ουστεκινουμάμπης σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας.

Τα πρωτεύοντα καταληκτικά σημεία ήταν η βελτίωση κατά τουλάχιστον 90% στην επίτευξη του δείκτη Δείκτη Έκτασης και Σοβαρότητας Ψωρίασης κατά την Έναρξη (PASI 90) και Συνολικής Αξιολόγησης του Ερευνητή (IGA) mod 2011 0/1 (καθαρό ή σχεδόν καθαρό δέρμα) την Εβδομάδα 12.

Ένα από τα κύρια δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία ήταν η επίδειξη της ανωτερότητας της σεκουκινουμάμπης έναντι της ουστεκινουμάμπης αναφορικά με το δείκτη PASI 75 την Εβδομάδα 4, PASI 75 και 100 την Εβδομάδα 12, PASI 75, 90, 100 και IGA mod 2011 0/1 την Εβδομάδα 16.

Ο χειρισμός των μη διαθέσιμων τιμών έγινε με τη μέθοδο πολλαπλής συμπλήρωσης (multiple imputation).

Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε αναλογία 1:1 για να λάβουν υποδορίως σεκουκινουμάμπη 300 mg (n = 550) κατά την έναρξη, τις Εβδομάδες 1, 2,3 και 4, και στη συνέχεια κάθε 4 εβδομάδες από την Εβδομάδα 4 έως την 48, ή ουστεκινουμάμπη (n = 552) 45 mg ή 90 mg υποδορίως (ανάλογα με το σωματικό βάρος κατά την τυχαιοποίηση), σύμφωνα με την εγκεκριμένη επισήμανση.

Σχετικά με την ψωρίαση

Η ψωρίαση είναι μία συχνή, μη μεταδοτική, αυτοάνοση νόσος, η οποία προσβάλλει πάνω από 125 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Η ψωρίαση κατά πλάκας είναι η πιο συχνή μορφή της νόσου και εμφανίζεται με τη μορφή επηρμένων, ερυθηματωδών κηλίδων που είναι καλυμμένες με αργυρόχροα λέπια.

Η παλαμοπελματιαία ψωρίαση, η οποία εκδηλώνεται στις παλάμες και τα πέλματα, εμφανίζεται σε ποσοστό έως και 40% των ασθενών με ψωρίαση κατά πλάκας και συχνά είναι ανθεκτική στη θεραπεία.

Κατά τη διάρκεια της ζωής τους, περίπου 90% των πασχόντων από ψωρίαση θα εμφανίσουν ψωρίαση ονύχων.

Η ψωρίαση των ονύχων, η οποία συχνά είναι δύσκολη στην αντιμετώπιση, συσχετίζεται με μειωμένη κινητικότητα των δακτύλων, επίπτωση στη λειτουργία των δακτύλων, άλγος και μειωμένη ποιότητα ζωής. Επιπλέον, η ψωρίαση των ονύχων είναι ένας σημαντικός προδιαθεσικός παράγοντας της PsA, η οποία προσβάλλει έως και το 30% των ασθενών με ψωρίαση.

Η PsA είναι μία πάθηση που προσβάλλει επίσης τις αρθρώσεις, προκαλώντας εξουθενωτικά συμπτώματα όπως άλγος, ακαμψία και, για ορισμένους ανθρώπους, μη αναστρέψιμη βλάβη των αρθρώσεων.

Η ψωρίαση δεν είναι απλώς ένα αισθητικό πρόβλημα, αλλά μία επίμονη, χρόνια και, μερικές φορές, δυσάρεστη νόσος, η οποία μπορεί να επηρεάσει ακόμη και τις πιο μικρές πτυχές της ζωής των ανθρώπων σε καθημερινή βάση.

Η ψωρίαση συσχετίζεται επίσης με άλλες σοβαρές παθήσεις , όπως κατάθλιψη, διαβήτης και καρδιακή νόσος.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ