Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 1.935 θέσεις Ιατρών με διετείς συμβάσεις στις ΤΟΜΥ

Εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ και αναρτήθηκε στους διαδικτυακούς τόπους του Υπουργείου Υγείας και του ΑΣΕΠ, η προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υπουργείου Υγείας για την πρόσληψη 1.935 υπαλλήλων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, διετούς διάρκειας.

Εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ και αναρτήθηκε στους διαδικτυακούς τόπους του Υπουργείου Υγείας και του ΑΣΕΠ, η προκήρυξη - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υπουργείου Υγείας για την πρόσληψη 1.935 υπαλλήλων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, διετούς διάρκειας.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Η σύμβαση δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες».

Πρόκειται για νέους οικογενειακούς γιατρούς (γενικοί γιατροί, παθολόγοι και παιδίατροι) που στελεχώνουν τις Τοπικές Μονάδες υγείας σε ολόκληρη τη χώρα.

Προκήρυξη: Αίτηση συμμετοχής

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του διαδικτυακού τόπου του υπουργείου Υγείας (tomy.moh.gov.gr) αίτηση συμμετοχής , από την Δευτέρα 29 Μαρτίου έως και τις 12 Απριλίου.

Οι υποψήφιοι πρέπει στη συνέχεια να αποστείλουν με συστημένη επιστολή ή να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή δια νομίμου αντιπροσώπου τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Υπουργείο Υγείας.

Η προθεσμία υποβολής της τελικής εξατομικευμένης φόρμας υποβολής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 16ης Απριλίου 2021.

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ