Πατούλης: Απόφαση Κικίλια αλλάζει το τεκμήριο αθωότητας των γιατρών

Δικαιώθηκε ο αγώνας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) για την κατάργηση της άδικης και αντισυνταγματικής Υπουργικής απόφασης της προηγούμενης κυβέρνησης για το τεκμήριο αθωότητας των γιατρών, όπως τονίζει ο πρόεδρος, Γιώργος Πατούλης.

Δικαιώθηκε ο αγώνας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) για την κατάργηση της άδικης και αντισυνταγματικής Υπουργικής απόφασης της προηγούμενης κυβέρνησης για το τεκμήριο αθωότητας των γιατρών, όπως τονίζει ο πρόεδρος, Γιώργος Πατούλης. 
Πατούλης: Τεκμήριο Αθωότητας

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο ΙΣΑ, σε νέα ρύθμιση του Υπουργείου Υγείας προβλέπεται ότι για να ανακληθεί η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ενός ιατρού ή οδοντιάτρου, θα πρέπει να έχει προηγουμένως καταδικαστεί αμετάκλητα για σοβαρά αδικήματα.

Σημειώνεται ότι η προσφυγή του ΙΣΑ στο ΣτΕ για το σοβαρό αυτό θέμα, εκδικαζόταν την ερχόμενη Παρασκευή. Ο ΙΣΑ είχε εκφράσει από την πρώτη στιγμή την αγανάκτησή του και είχε αποστείλει επιστολή στον Υπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια στις 19-8-2019 με την οποία ζητούσε την ακύρωση της απαράδεκτης απόφασης της προηγουμένης πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας αφού όπως χαρακτηριστικά ανέφερε αίρεται το τεκμήριο αθωότητας για τους ιατρούς της χώρας καθώς υπόκεινται σε αναστολή άσκησης ιατρικού επαγγέλματος με μοναδική προϋπόθεση την άσκηση ποινικής δίωξης.

Πατούλης: Δικαιώθηκε ο αγώνας του ΙΣΑ για το τεκμήριο αθωότητας

«Ο αγώνας του ΙΣΑ ενάντια στην αντισυνταγματική και άδικη απόφαση της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας δικαιώθηκε. Ήταν ένα από τα πρώτα θέματα που θέσαμε με την ανάληψη των καθηκόντων της νέας πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την αποδοχή του. Ο ΙΣΑ βρίσκεται στις επάλξεις και δίνει μάχη για τα δίκαια αιτήματα των γιατρών της Αθήνας», σχολίασε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης.

Ειδικότερα, η ρύθμιση που προωθήθηκε και εκδόθηκε σε ΦΕΚ (Τεύχος Α΄ 104/30.05.2020), προβλέπει τα εξής:

Ανάκληση της βεβαίωσης ή της άδειας άσκησης ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος
1. Η περ. ε’ του άρθρου 114 του ν. 4600/2019 (Α’ 43) αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) αν ο ιατρός ή ο οδοντίατρος καταδικαστεί αμετάκλητα για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, κιβδηλεία, παραχάραξη, για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παιδοκτονία, για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, για αισχροκέρδεια, για δωροληψία, για αρπαγή, καθώς και για τα αδικήματα των άρθρων 221 παρ. 1 (έκδοση ψευδούς ιατρικής πιστοποίησης), 304 Α (σωματική βλάβη εμβρύου ή νεογνού), 304 παρ. 1 (διακοπή της κύησης) και 306 (έκθεση) Π.Κ..»

2. Το άρθρο 115 τοι) ν. 4600/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 115

Αναστολή ισχύος της βεβαίωσης ή της άδειας άσκησης του ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος

Η ισχύς της βεβαίωσης ή της άδειας άσκησης του επαγγέλματος του ιατρού ή του οδοντιάτρου αναστέλλεται:

α) αν επιβληθεί στον ιατρό ή στον οδοντίατρο, ανέκκλητα από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα, η πειθαρχική ποινή στέρησης του δικαιώματος της άσκησης του επαγγέλματος για ορισμένο χρονικό διάστημα και υπό την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση της πειθαρχικής ποινής δεν έχει ανασταλεί,

β) για ορισμένο χρονικό διάστημα εφόσον ο ιατρός ή ο οδοντίατρος στερηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 60 Π.Κ., θέσεως ή αξιώματος και για όσο χρόνο ισχύει η στέρηση αυτή,

γ) μετά την άσκηση ποινικής δίωξης κατά ιατρού ή οδοντιάτρου για τα αδικήματα της περ. ε’ του άρθρου 1 14, εφόσον ληφθεί αιτιολογημένη απόφαση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου ή της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας περί αναστολής της ισχύος της βεβαίωσης ή της άδειας άσκησης του επαγγέλματος, κατόπιν γνώμης του Πειθαρχικού Συμβουλίου του οικείου Ιατρικού ή Οδοντιατρικού Συλλόγου, εντός των ορίων αρμοδιότητας του οποίου τελέστηκε το αδίκημα, και κλήση για παροχή εξηγήσεων του ελεγχόμενου ιατρού, εφόσον διαπιστωθεί ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας ή προς διασφάλιση του λειτουργήματος της ιατρικής, σύμφωνα με το άρθρο 2 του v. 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας» (Α’ 287). Στην περίπτωση αυτή, η αναστολή διαρκεί για χρονικό διάστημα έως δώδεκα (1 2) μηνών. Μετά την πάροδο η υπόθεση εξετάζεται εκ νέου από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Ή αντίστοιχα την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία.

Τεκμήριο αθωότητας και πειθαρχικά όργανα

Ο αρμόδιος εισαγγελέας οφείλει να ανακοινώνει στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, αμελλητί, κάθε περίπτωση ασκήσεως ποινικής διώξεως για τα αδικήματα της περ. ε’ του άρθρου 1 14. Τα ανωτέρω πειθαρχικά όργανα δικαιούνται να λάβουν αντίγραφο του κλητηρίου θεσπίσματος ή του κατηγορητηρίου, εφόσον έχει συνταχθεί, καθώς και αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης για πειθαρχικό έλεγχο.

Ο Γραμματέας του δικαστηρίου ή του δικαστικού συμβουλίου υποχρεούται να ανακοινώνει αμέσως στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία τα παραπεμπτικά. Ή απαλλακτικά βουλεύματα σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας. Καθώς και τις εκδοθείσες σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας, καταδικαστικές ή αθωωτικές αποφάσεις κατά του κατηγορούμενου ιατρού ή οδοντίατρου.

3. Η παρ. 2 του άρθρου 321 του v. 4512/2018 (Α’ 5) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου έχει δυνατότητα όταν: α) υπάρχει κίνδυνος διάπραξης από καταδικασμένο ιατρό νέων αδικημάτων, β) υπάρχει κίνδυνος και ανάγκη προστασίας για την δημόσια υγεία, γ) υπάρχει κίνδυνος για τους ασθενείς, να εισηγηθεί προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, με αιτιολογημένη απόφασή του και κατόπιν ακροάσεως του ενδιαφερομένου ιατρού, την προσωρινή αναστολή της άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος- λειτουργήματος του ιατρού. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος οφείλει να προβεί στην ανάκληση της βεβαίωσης παύσης ισχύος της αναστολής μετά από σχετική εισήγηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου».

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ