Παρατείνεται εκτάκτως για 6 μήνες η θητεία του ΔΣ της ΕΛΕΦΙ

Την παράταση της θητείας του υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα έξι μηνών, ανακοίνωσε η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικής Ιατρικής (ΕΛΕΦΙ) ανταποκρινόμενη στην εφαρμογή των έκτακτων μέτρων για την αποτροπή διάδοσης του ιού SARS-CoV-2.

Την παράταση της θητείας του υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα έξι μηνών, ανακοίνωσε η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικής Ιατρικής (ΕΛΕΦΙ) ανταποκρινόμενη στην εφαρμογή των έκτακτων μέτρων για την αποτροπή διάδοσης του ιού SARS-CoV-2.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Η παραπάνω απόφαση ελήφθη κατόπιν σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, την Παρασκευή 8 Μαΐου 2020, με θέμα την αναβολή των αρχαιρεσιών της 17ης Ιουνίου 2020 για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και την παράταση της θητείας του παρόντος.

Ειδικότερα, λόγω της αδυναμίας συγκλήσεως Γενικής Συνέλευσης για Αρχαιρεσίες κατά τη διάρκεια της θητείας του παρόντος ΔΣ βάσει των:

1. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ Α, 68 20.3.2020 & ΠΝΠ ΦΕΚ Α, 75 30.3.2020
2. Νόμος 4684/2020 ΦΕΚ 86/Α/25.4.2020

που επιβάλλουν την λήψη έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και ειδικότερα την απαγόρευση συναθροίσεων άνω των 10 ατόμων, κρίθηκε απαραίτητο να συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης. Στόχος ήταν να συζητηθούν οι επιβαλλόμενες εκ των ανωτέρω ΠΝΠ και Νόμου ενέργειες.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ομόφωνα συμφώνησε την παράταση της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου για έξι μήνες, λαμβάνοντας υπόψη την αβεβαιότητα σχετικά με την εξέλιξη της νόσου COVID-19 και αποβλέποντας στην αποφυγή κενού διοίκησης της ΕΛΕΦΙ λόγω αδυναμίας υλοποίησης των αρχαιρεσιών βάσει του ισχύοντος έως 30/6/2020 νομικού πλαισίου.

Η Πρόεδρος και τα Μέλη του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου δεσμεύτηκαν ότι θα παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και θα ενημερώνουν τα Μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής – ΕΛΕΦΙ. Οι εκλογές θα προγραμματισθούν σε εύλογο και ασφαλή χρόνο, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Καταστατικό της Εταιρείας. Και σε συμμόρφωση με τυχόν νεότερες νομικές ρυθμίσεις σχετικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας εντός των επόμενων έξι μηνών.

Τέλος, το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο θα διερευνήσει το ενδεχόμενο ψηφιακού τρόπου διεξαγωγής αρχαιρεσιών. Στο πλαίσιο της υπάρχουσας νομοθεσίας. Θα ενημερώσει τα Μέλη της ΕΛΕΦΙ για πιθανά επόμενα βήματα. Όπως τη δημιουργία ομάδας εργασίας για την τροποποίηση του Καταστατικού ή άλλες ενέργειες.

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ