Οι ειδικότητες και τα προσόντα για το λοιπό επικουρικό – Ολόκληρη η ΚΥΑ

Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που καθορίζεται τα προσόντα ανά ειδικότητα για πρόσληψη στο επικουρικό προσωπικό (Προσλήψεις Φορέων Υγείας: Κοιν. Λειτ, Ψυχολόγοι, Λογοθ/τες, Εργοθ/τες, Φυσικοθ/τες, Νοσηλευτές, Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, Γυμναστές, Χημικοί, Βιολόγοι, Πληροφορικής, Κοινωνιολόγοι, Λογιστές, Κοινωνικοί Φροντιστές κ.α.) σε νοσοκομεία και φορείς Υγείας όλης της χώρας.

Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που καθορίζεται τα προσόντα ανά ειδικότητα για πρόσληψη στο επικουρικό προσωπικό (Ψυχολόγοι, Νοσηλευτές, κ.α)

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

H KYA καθορίζει τη διαδικασία πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι, όπως αναφέρει η ΚΥΑ, υποβάλλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά στην ειδική πλατφόρμα του υπ. Υγείας: Με δεδομένο ότι εκδόθηκε η σχετική ΚΥΑ, είναι θέμα ημερών να ανοίξει το σύστημα προκειμένου να εγγραφούν οι υποψήφιοι.

Μοριοδότηση

Η εμπειρία μοριοδοτείται με επτά (7) μονάδες ανά μήνα και έως εξήντα (60) μήνες, και ως τέτοια θεωρείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. Ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. Μετά την απόκτηση του απαιτούμενου βασικού τίτλου σπουδών
και ως προς τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας.

Η εμπειρία σε ΜΕΘ ή ΤΕΠ (ειδικά για νοσηλευτές) μοριοδοτείται με είκοσι (20) μονάδες ανά μήνα και έως 24 μήνες (έως και 480 μονάδες), και ως τέτοια θεωρείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα σε ΜΕΘ ή ΤΕΠ, μετά την απόκτηση του απαιτούμενου βασικού τίτλου σπουδών και ως προς τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται
άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας.

Δείτε πατώντας εδώ την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για τις προσλήψεις στο επικουρικό

Που γίνονται οι νέες προσλήψεις
 • Νοσοκομεία
 • Φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
 • Δ.Υ.ΠΕ
 • Ε.Κ.Α.Β
 • Ε.Ο.Π.Υ.Υ
 • Ε.Ο.Φ
 • Ε.Κ.Ε.Α
 • Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου»
 • Ο.Κ.Α.Ν.Α
 • Κ.Ε.Θ.Ε.Α.
 • Στρατιωτικά νοσοκομεία
 • Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.)
 • Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.
 • Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας
Λίστες κατατασσόμενων

Στην έδρα κάθε Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας της χώρας, καταρτίζονται και τηρούνται ηλεκτρονικοί κατάλογοι ανά κατηγορία και κλάδο, για όλους τους κλάδους του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, στους οποίους εγγράφονται όσοι κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται.

Οι κατάλογοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα της οικείας Δ.Υ.ΠΕ. μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου και παραμένουν σε αυτήν, επικαιροποιούμενοι, μέχρι την ανάρτηση των νέων ηλεκτρονικών καταλόγων του επόμενου έτους.

Δείτε πατώντας εδώ την Κοινή Υπουργική Απόφαση

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ