ΕΟΠΥΥ: Αλλαγές στη διοίκηση με τροπολογία του υπουργείου Υγείας

  • Γράφει ο Κοσμάς Ζακυνθινός

Ριζικές αλλαγές στη διοικητική δομή του ΕΟΠΥΥ προωθεί το υπουργείο Υγείας με τροπολογία του αρμόδιου υπουργού, Βασίλη Κικίλια, που πιθανόν να κατατεθεί εντός της μέρας, αντικαθιστώντας τον σημερινό πρόεδρο, Βασίλη Πλαγιανάκο με διοικητή εξειδικευμένο σε θέμα οικονομίας και διοίκησης.

Ριζικές αλλαγές στη διοικητική δομή του ΕΟΠΥΥ προωθεί το υπουργείο Υγείας με τροπολογία του αρμόδιου υπουργού, Βασίλη Κικίλια, που πιθανόν να κατατεθεί εντός της μέρας, αντικαθιστώντας τον σημερινό πρόεδρο, Βασίλη Πλαγιανάκο με διοικητή εξειδικευμένο σε θέμα οικονομίας και διοίκησης.
Αλλαγές στη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ και τον κ. Βασίλη Πλαγιανάκο

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, κ. Βασίλης Πλαγιανάκος ενημέρωσε σήμερα τους συνεργάτες τους για τις επικείμενες αλλαγές, έχοντας υπόψη του το κείμενο της τροπολογίας.

Με την εν λόγω τροπολογία, ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας συστήνει θέση μάνατζερ στην διοικητική ιεραρχία του ΕΟΠΥΥ. Πρακτικά, αυτό σημαίνει για τον σημερινό πρόεδρο του Οργανισμού, κ. Βασίλη Πλαγιανάκο παύει πλέον να είναι εκτελεστικός.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην απόφαση του υπουργού Υγείας, παύονται αζημίως οι ασκούντες διοίκηση στον Οργανισμό, αναφέρονται χαρακτηριστικά τα εξής:

“Όργανα του ΕΟΠΥΥ είναι ο διοικητής, ο μη εκτελεστικός πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο.

Συστήνεται στον ΕΟΠΥΥ μία θέση διοικητή, ο οποίος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, καθώς και εμπειρία σε διοικητικά και οικονομικά θέματα. Ο διοικητής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Συστήνεται στον ΕΟΠΥΥ μία θέση προέδρου του Οργανισμού. Ο πρόεδρος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, καθώς και εμπειρία σε διοικητικά και οικονομικά θέματα.

Η επιλογή του προέδρου και του διοικητή του Οργανισμού γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 49 Α του Κανονισμού της Βουλής από την Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Φορέων Γενικής Ασφάλισης.

Το διοικητικό συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο του Οργανισμού και – κατά κύριο λόγο – διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική δράσης του Οργανισμού, με στόχο την αποτελεσματικότερη επίτευξη του σκοπού του. Το διοικητικό συμβούλιο ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.

Η θητεία του προέδρου, του διοικητή και των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι τετραετής. Παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τον διορισμό νέων μελών. Όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δύνανται να επανεκλέγονται, σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί η συνολική διάρκεια της θητείας τους να υπερβαίνει τα 8 έτη. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται και κατά τον διορισμό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του παρόντος νόμου.

Ο διοικητής, ο μη εκτελεστικός πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου παύονται αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο και τον ΕΟΠΥΥ, με απόφαση του υπουργού Υγείας.

Οι αποδοχές του προέδρου, του διοικητή και η μηνιαία αποζημίωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού και των εισηγητών στο διοικητικό συμβούλιο, καθορίζονται με απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Υγείας”.

Υψηλού επιπέδου γνώσεις Διοίκησης

Σύμφωνα με την τροπολογία, ο μάνατζερ και ο μη εκτελεστικός πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ θα διαθέτουν απαραιτήτως υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου γνώσεις Διοίκησης και Οικονομίας.

Να σημειωθεί πως η κ. Καρποδίνη, σημερινή αντιπρόεδρος στον ΕΟΠΥΥ, έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων. Έχει εξειδίκευση στη λογιστική και χρηματοδότηση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Διαθέτει εμπειρία διοίκησης δεκαεφτά ετών, τόσο στον ιδιωτικό τομέα ως υψηλόβαθμο στέλεχος επιχειρήσεων. Στη δημόσια διοίκηση έχει παρουσία τα τελευταία δέκα χρόνια ως ειδική σύμβουλος στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών.

Στην επαγγελματική της σταδιοδρομία, έχει ασχοληθεί με τον χρηματοοικονομικό έλεγχο ΑΕ, ισολογισμών-απολογισμών φορέων του Δημοσίου. Η κ. Καρποδίνη, είχε την ευθύνη του Προγράμματος Εξόφλησης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης 2012-2014 ως ειδικός σύμβουλος του ΓΛΚ.

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ