Στο 87,99% το ποσοστό της CVC στο Υγεία – Κάτω από 5% ο Γ. Αποστολόπουλος

Στο 87,99% αυξήθηκε το ποσοστό της CVC στο Υγεία από 84,67% που κατείχε την 21η Νοεμβρίου. Επίσης στο 4,69% μειώθηκε το ποσοστό συμμετοχής της εταιρείας Γεώργιος Αποστολόπουλος στο Υγεία σύμφωνα και με σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε. Υπενθυμίζεται πως προηγουμένως το ποσοστό συμμετοχής της εταιρείας ήταν 5,181%.

Στο 87,99% αυξήθηκε το ποσοστό της CVC στο Υγεία ενώ στο 4,69% μειώθηκε το ποσοστό συμμετοχής της εταιρείας Γεώργιος Αποστολόπουλος

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Αναλυτικά η ανακοίνωση για το ποσοστό της CVC

Η ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ “ΥΓΕΙΑ Α.Ε.” (Εκδότρια), ανακοινώνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ότι, κατόπιν ενημέρωσης που έλαβε στις 14 Δεκεμβρίου 2018 από την CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. (CVC SICAV), ενεργούσα στο όνομά της αλλά και για λογαριασμό των ελεγχόμενων από αυτήν εταιρειών, CVC Capital Partners 2013 PCC, CVC MMXII Limited, CVC Portfolio Holdings Limited, CVC Group Holdings L.P., CVC Capital Partners Finance Limited, CVC Capital Partners VI Limited, Hippocrates Holdings Jersey Limited, Hellenic Healthcare S.à.r.l και ΧΕΛΕΝΙΚ ΧΕΛΘΚΕΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΧΕΛΕΝΙΚ ΧΕΛΘΚΕΑΡ ΜΑΕ και από κοινού με τις ανωτέρω εταιρείες, οι Οντότητες CVC), την 13η Δεκεμβρίου 2018, επήλθε μεταβολή κατά 3,32% στο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας που κατέχει άμεσα η ΧΕΛΕΝΙΚ ΧΕΛΘΚΕΑΡ ΜΑΕ και έμμεσα οι λοιπές Οντότητες CVC, ως αποτέλεσμα απόκτησης κοινών ονομαστικών μετοχών της Εκδότριας από την ΧΕΛΕΝΙΚ ΧΕΛΘΚΕΑΡ ΜΑΕ.

Κατόπιν τούτου, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας που κατέχει άμεσα η ΧΕΛΕΝΙΚ ΧΕΛΘΚΕΑΡ ΜΑΕ και έμμεσα κάθε μία από τις λοιπές Οντότητες CVC, διαμορφώθηκε από περίπου 84,67% -που κατείχε την 21η Νοεμβρίου 2018-, σε περίπου 87,99%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 269.022.251 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εκδότριας.

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία, δημοσιοποιείται συμφώνως προς τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και της υπ’ αριθ. 1/434/3.7.2007 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εκδότριας (www.hygeia.gr).

Αναλυτικότερα η ανακοίνωση για το ποσοστό της “Γεώργιος Αποστολόπουλος”

Η “ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε” (στο εξής “η Εκδότρια”) ανακοινώνει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ότι την 14.12.2018 η εταιρία με την επωνυμία “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και ο Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος υπέβαλαν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εκδότρια τις από 14.12.2018 γνωστοποιήσεις σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου της Εκδότριας, από τις οποίες προκύπτουν τα ακόλουθα:

Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Διάθεση δικαιωμάτων ψήφου

Επωνυμία/ονοματεπώνυμο υπόχρεων προσώπων: “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος
Επωνυμία μετόχου: “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

Ημερομηνία κατά την οποία σημειώθηκε μεταβολή σε δικαιώματα ψήφου: 13.12.2018

Γνωστοποιούμενες λεπτομέρειες:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΙΜΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ:

Συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενων από μετοχές ή/και χρηματοπιστωτικά μέσα: Ποσοστό 5,181%

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΙΜΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ:

Συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου: 14.340.022 τα οποία προέρχονται από μετοχές που κατέχονται άμεσα από την “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, η οποία αποτελεί επιχείρηση ελεγχόμενη από τον Γεώργιο Β. Αποστολόπουλο

Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενων από μετοχές: 4,69%

Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενων από χρηματοπιστωτικά μέσα: 0%

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ