Οικονομίδης: Screening της υγείας του πληθυσμού στα προϊόντα θέρμανσης καπνού

  • Συνέντευξη στον Κοσμά Ζακυνθινό

«Οι χρόνιοι καπνιστές, οι οποίοι δοκίμασαν εγκεκριμένα προγράμματα διακοπής καπνίσματος και απέτυχαν περισσότερες από μία φορά, θα μπορούσαν δυνητικά να χρησιμοποιήσουν προϊόντα θέρμανσης καπνού ώστε να μειώσουν την βλάβη στην υγεία τους από το κάπνισμα συμβατικού καπνίσματος», όπως τονίζει ο Dr. Ιγνάτιος Οικονομίδης MD, PhD, FESC μιλώντας στο healthpharma.gr. Μάλιστα, «Η πολιτική “μείωσης κίνδυνου” με την αλλαγή από τη χρήση συμβατικού τσιγάρου στη χρήση νεότερων καπνικών προϊόντων έχει υιοθετηθεί με επιτυχία από χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία και η Ιαπωνία» σημειώνει ο κ. Οικονομίδης.

Οι χρόνιοι καπνιστές, οι οποίοι δοκίμασαν εγκεκριμένα προγράμματα διακοπής καπνίσματος και απέτυχαν περισσότερες από μία φορά, θα μπορούσαν δυνητικά να χρησιμοποιήσουν προϊόντα θέρμανσης καπνού ώστε να μειώσουν την βλάβη στην υγεία τους από το κάπνισμα συμβατικού καπνίσματος», όπως τονίζει ο Ιγνάτιος Οικονομίδης
Dr Ιγνάτιος Οικονομίδης MD, PhD, FESC

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Κύριε Οικονομίδη, το τελευταίο διάστημα υπάρχουν συγκεχυμένες πληροφορίες ελλείψει επιστημονικών στοιχείων σχετικά με την επίδραση της χρήσης των νέων καπνικών προϊόντων στην καρδιαγγειακή λειτουργία. Τι ισχύει και τι όχι τελικά;

Είναι γεγονός ότι στις μέρες μας παρατηρείται μια αλλαγή της καπνιστικής συμπεριφοράς. Ολοένα και περισσότεροι καπνιστές στρέφονται προς εναλλακτικούς και λιγότερο επιβαρυντικούς για την υγεία τρόπους καπνίσματος.

Επίσης, η προσπάθεια προώθησης των συσκευών ατμίσματος «ως γέφυρα» για την διακοπή του καπνίσματος, και ο έξυπνος σχεδιασμός των συσκευών των νέων προϊόντων θέρμανσης καπνού (gadget), καθιστά τα προϊόντα αυτά ακόμη περισσότερο δημοφιλή όχι μόνο μεταξύ των καπνιστών, άλλα και σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Όπως είναι δηλαδή οι έφηβοι και τα παιδιά.

Σε περίπου 200.000 υπολογίζονται οι χρήστες ηλεκτρονικού τσιγάρου στην Ελλάδα, και σε 150.000 οι χρήστες των νέων προϊόντων θέρμανσης καπνού σύμφωνα με στοιχεία της εταιρεία παραγωγής τους.

Επειδή, πρόκειται για σχετικά νέα προϊόντα δεν έχει μελετηθεί ακόμη διεξοδικώς και μακροπρόθεσμα, η επίδραση των προϊόντων αυτών στην καρδιαγγειακή λειτουργία με αποτέλεσμα να υπάρχουν συγκεχυμένες πληροφορίες.

Παρ΄ όλα αυτά, υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον από την Ιατρική Κοινότητα και πρόσφατες επιστημονικές μελέτες συγκλίνουν στην άποψη ότι τα προϊόντα αυτά επιφέρουν μικρότερη επιβάρυνση στη λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήματος σε σύγκριση με το συμβατικό τσιγάρο καπνού.

Τα δεδομένα που αναφέρατε αφορούν και για τα νεότερα προϊόντα καπνού, όπως το προϊόν θέρμανσης (IQOS); Ποια η συσχέτιση με τα καρδιαγγειακά επεισόδια και υπέρταση;

Τα νεότερα καπνικά προϊόντα θέρμανσης και όχι καύσης φαίνεται ότι αποδίδουν κατά 95% μικρότερη ποσότητα αιρούμενων σωματιδίων άνθρακα. Όπως επίσης μονοξειδίου άνθρακά και γνωστών καρκινογόνων τοξικών προϊόντων καύσης συγκριτικά με το συμβατικό τσιγάρο.

Σε φυσιολογικά άτομα δεν έχει διαπιστωθεί αύξηση της αρτηριακής πίεσης με τη χρήση τους. Δεν είναι όμως γνωστή η δράση τους σε ασθενείς με εγκατεστημένη αρτηριακή υπέρταση και άλλους αθηρωματικους παράγοντες κινδύνου.

Ποια τα σημεία που εξετάζει επιπλέον η ελληνική επιστημονική μελέτη και πότε αναμένονται νεότερα ευρήματα σχετικά με το θέμα;

Στο Εργαστήριο Προληπτικής Καρδιολογίας της Β΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του ΕΚΠΑ προχωράμε σε ένα screening της υγείας του πληθυσμού, που επιλέγει να χρησιμοποιήσει τα προϊόντα θέρμανσης καπνού. Γίνεται με την μέτρηση των δεικτών αγγειακής σκληρίας και καρδιακής λειτουργίας. Ώστε να μελετηθεί η επίδραση αυτών σε βάθος χρόνου.

Επίσης, σκοπεύουμε στα πλαίσια της διακοπής του καπνίσματος να ερευνήσουμε και να προσπαθήσουμε να αποσαφηνίσουμε τον ρόλο, που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν τα νέα προϊόντα θέρμανσης καπνού στην βελτίωση της Δημόσιας Υγείας.

Η έρευνα σκοπεύουμε να επικεντρωθεί και στο κατά πόσο τα νέα προϊόντα θέρμανσης καπνού θα μπορούσαν να προσελκύουν χρήστες μη καπνιστές. Ιδιαίτερα εφήβους και παιδιά. Με αποτέλεσμα να αποκτήσουν καπνιστική συμπεριφορά. Τα νεότερα ευρήματα σχετικά με το θέμα αυτό θα ανακοινωθούν στο μέλλον.

Από την εμπειρία σας στο Αττικό τι δείχνουν οι επιδράσεις της χρήσης των νέων καπνικών προϊόντων στην καρδιαγγειακή λειτουργία, τι αντιμετωπίζεται με τους ασθενείς;

Οι πρώτες παρατηρήσεις μας συνηγορούν σε μια μικρότερη επιβάρυνση των δεικτών καρδιαγγειακής λειτουργίας συγκριτικά με τη χρήση συμβατικού τσιγάρου.

Πολύ συχνά μας απευθύνονται ερωτήσεις από ασθενείς που έχουν υποστεί ένα στεφαναίο επεισόδιο αναφορικά με τη ασφάλεια της χρήσης των νεότερων καπνικών προϊόντων σε σχέση με την πάθηση τους.

Με σαφήνεια τονίζουμε στους ασθενείς ότι ο στόχος για την ουσιαστική βελτίωση της υγείας του και τη αποτροπή επανάληψης ενός νέου στεφανιαίου επεισοδίου είναι η πλήρης και οριστική διακοπή του καπνίσματος.

Για την επίτευξη του στόχου προτείνουμε εγκεκριμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις (π.χ. χορήγηση βαρενικλίνης) με καλά αποτελέσματα. Δυστυχώς, έχουμε παρατηρήσεις πάρα την επιτυχή διακοπή του καπνίσματος τους πρώτους μήνες της παρέμβασης, ένα ποσοστό υποτροπής περί το 55% στο πρώτο έτος.

Ως επιστημονική κοινότητα, στόχος μας είναι η διακοπή του καπνίσματος σε οποιαδήποτε μορφή. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο έχει χρησιμοποιηθεί σε μελέτες για την διακοπή καπνίσματος. Με παρόμοια αποτελέσματα με τις εγκεκριμένες φαρμακευτικές αγωγές (πχ τσίχλες νικοτίνης).

Η χρήση των νέων προϊόντων θέρμανσης καπνού δεν αποτελεί μέθοδο διακοπής καπνίσματος. Όμως, χρόνιοι καπνιστές, οι οποίοι δοκίμασαν εγκεκριμένα προγράμματα διακοπής καπνίσματος, (υποκατάστατα νικοτίνης και φαρμακευτική αγωγή με βαρενικλινη-βουπροπιόνη) και απέτυχαν περισσότερες από μία φορά, θα μπορούσαν δυνητικά να χρησιμοποιήσουν τα προϊόντα θέρμανσης καπνού. Ώστε να μειώσουν την βλάβη στην υγεία τους από το κάπνισμα συμβατικού καπνίσματος.

Η πολιτική «μείωσης κίνδυνου» με την αλλαγή από τη χρήση συμβατικού τσιγάρου στη χρήση νεότερων καπνικών προϊόντων έχει υιοθετηθεί με επιτυχία από χώρες όπως η Μ. Βρετανία και η Ιαπωνία.

Ποια είναι τα σημαντικότερα αποτελέσματα της μελέτης που ανακοινώθηκαν στο Πανευρωπαϊκό Καρδιολογικό Συνέδριο στο Παρίσι;

Στα αποτελέσματα της μελέτης που ανακοινώθηκαν στο Πανευρωπαϊκό Καρδιολογικό Συνέδριο στο Παρίσι, το κυριότερο εύρημα ήταν ότι ένα μήνα μετά την χρήση μόνο των προϊόντων θέρμανσης καπνού, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση των δεικτών του οξειδωτικού φορτίου. Καθώς και της ενεργοποίησης των μηχανισμών θρόμβωσης.

Παρατηρήθηκε, τέλος, βελτίωση της αρτηριακής πίεσης των δεικτών της αγγειακής λειτουργίας και της στεφανιαίας εφεδρείας ροης. Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η σημαντική αυτή βελτίωση των τιμών όλων των δεικτών της καρδιαγγειακής λειτουργίας στην μηνιαία αξιολόγηση αποδεικνύει ότι τα προϊόντα θέρμανσης καπνού προκαλούν μικρότερη αγγειακή και καρδιακή επιβάρυνση. Σε σύγκριση δηλαδή με το κάπνισμα συμβατικού τσιγάρου.

Dr. Ιγνάτιος Οικονομίδης
Dr. Ιγνάτιος Οικονομίδης

Dr. Ιγνάτιος Οικονομίδης MD, PhD, FESC

  • Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή
  • Υπεύθυνος Εργαστηρίου Υπερηχοκαρδιογραφίας και Προληπτικής Καρδιολογίας, Νοσοκομείο Αττικό
  • Nucleus member of ESC WG Aorta & Peripheral Circulation
  • Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Κολεγίου Καρδιολογίας
  • O κ. Οικονομίδης είναι πρόεδρος της ΟΕ Αορτής & Περιφερικών Αγγείων της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ