Διακοπή καπνίσματος: Πώς θα μειώσετε τις βλάβες από το τσιγάρο

Ο καλύτερος τρόπος για να αποφύγει κάποιος τις αρνητικές συνέπειες του καπνίσματος είναι να μην το ξεκινήσει καθόλου ή να το κόψει “μαχαίρι” προκειμένου να μειώσει τον κίνδυνο. Αν όμως δεν το διακόψει, τότε η μετάβαση σε ένα προϊόν που δεν περιλαμβάνει καύση αποτελεί καλύτερη επιλογή από τη συνέχιση του καπνίσματος.

Ο καλύτερος τρόπος για να αποφύγει κάποιος τις αρνητικές συνέπειες του καπνίσματος είναι να μην το ξεκινήσει καθόλου ή να το κόψει "μαχαίρι" προκειμένου να μειώσει τον κίνδυνο. Αν όμως δεν το διακόψει, τότε η μετάβαση σε ένα προϊόν που δεν περιλαμβάνει καύση αποτελεί καλύτερη επιλογή από τη συνέχιση του καπνίσματος.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Αυτό οφείλεται στο ότι η συντριπτική πλειονότητα των επιβλαβών χημικών ουσιών που υπάρχουν στον καπνό του τσιγάρου και συνδέονται με παθήσεις που σχετίζονται με το κάπνισμα παράγονται κατά την καύση.

Όταν κάποιος διακόψει το κάπνισμα, ο κίνδυνος ανάπτυξης των σχετιζόμενων με αυτό νοσημάτων και προβλημάτων υγείας δεν εξαφανίζεται εν μία νυκτί, αλλά μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. Όσο περισσότερο διάστημα έχει υπάρξει κανείς καπνιστής και όσα περισσότερα τσιγάρα έχει καπνίσει σε αυτό το διάστημα, τόσο μεγαλύτεροι είναι οι κίνδυνοι. Για αυτό το λόγο είναι τόσο σημαντικό ένας καπνιστής να διακόψει το κάπνισμα το συντομότερο δυνατό. Μετά τις πρώτες λίγες ημέρες διακοπής του καπνίσματος τσιγάρου, η έκθεση σε τοξικές ουσίες μειώνεται κατά πολύ και μέσα σε τρεις έως έξι μήνες μπορεί να παρατηρήσει μείωση στον βήχα και στη δυσκολία αναπνοής.

Διακοπή καπνίσματος και εναλλακτικές επιλογές 

Η καλύτερη επιλογή για έναν καπνιστή είναι να διακόψει πλήρως το κάπνισμα, αλλά, δυστυχώς, δεν κάνουν όλοι οι καπνιστές αυτή την επιλογή. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί προϊόντα εναλλακτικά του τσιγάρου για τα άτομα που συνεχίζουν να χρησιμοποιούν προϊόντα καπνού ή νικοτίνης.

Η χρήση αυτών των προϊόντων είναι καλύτερη επιλογή από τη συνέχιση του καπνίσματος γιατί δεν καίνε τον καπνό, αν και είναι σημαντικό για κάθε προϊόν να αξιολογείται επιστημονικά για να προσδιοριστεί το πόσο καλύτερο είναι σε σύγκριση με το τσιγάρο. Εδώ θα περιγράψουμε ορισμένα από τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί σχετικά με τις αλλαγές που μπορεί να παρατηρήσουν οι καπνιστές στο σώμα τους μετά την αλλαγή στην Πλατφόρμα 1, το κύριο προϊόν θέρμανσης καπνού (HTP) της εταιρείας μας. Προτού περάσουμε στις λεπτομέρειες των μελετών, θα πρέπει να τονίσουμε ότι τα εναλλακτικά προϊόντα χωρίς καύση, αν και δυνητικά λιγότερο επιβλαβή, περιέχουν καπνό ή νικοτίνη και, επομένως, δεν είναι ακίνδυνα.

Μείωση του μονοξειδίου του άνθρακα στο αίμα

Το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της καύσης, όπως σε ένα τσιγάρο. Όταν ο καπνιστής «ρουφά» ένα τσιγάρο, το CO εισέρχεται στο σώμα και τα ερυθρά αιμοσφαίρια που κανονικά μεταφέρουν οξυγόνο αρχίζουν να μεταφέρουν CO. Αυτό μειώνει την ποσότητα του οξυγόνου που παρέχεται σε ολόκληρο το σώμα.

Το CO παράγεται επίσης με φυσικό τρόπο στο σώμα όταν η αιμοσφαιρίνη – η πρωτεΐνη των ερυθρών αιμοσφαιρίων η οποία μεταφέρει το οξυγόνο – διασπάται. Ωστόσο, η συνεχιζόμενη έκθεση σε χαμηλά επίπεδα CO (όπως συμβαίνει με τους καπνιστές) μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη ικανότητα για άσκηση, εξέλιξη αθηροσκλήρωσης και ανάπτυξη καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Λίγες ημέρες μετά τη μετάβαση από τα τσιγάρα στην Πλατφόρμα 1, το σώμα εκτίθεται σε χαμηλότερα επίπεδα CO. Το προϊόν αυτό παράγει κατά μέσον όρο 98% λιγότερο CO σε σύγκριση με τα τσιγάρα. Στις κλινικές μελέτες της PMI που πραγματοποίησαν οι Luedicke και συν. και οι Haziza και συν., οι συμμετέχοντες που μετέβησαν από τα τσιγάρα στην Πλατφόρμα 1, εμφάνισαν σημαντική μείωση του επιπέδου του CO στο αίμα μόλις 24 ώρες μετά την αλλαγή. Η μείωση αυτή ήταν σχεδόν ίδια με τη μείωση που παρατηρείται στα άτομα που διακόπτουν το κάπνισμα.

Μείωση του οξειδωτικού στρες και της φλεγμονής

Οξειδωτικό στρες παρατηρείται όταν υπάρχει υπερβολικά μεγάλος αριθμός εξαιρετικά δραστικών μορίων (οξειδωτικές ουσίες) στα κύτταρα – δηλαδή μια ανισορροπία μεταξύ οξειδωτικών και αντιοξειδωτικών ουσιών. Το οξειδωτικό στρες σχετίζεται με την ανάπτυξη καρδιαγγειακών νοσημάτων, άνοιας, χρόνιας φλεγμονής καθώς και με τη γήρανση.

Ο καπνός του τσιγάρου αυξάνει το οξειδωτικό στρες καθώς περιέχει υψηλό επίπεδο οξειδωτικών ουσιών, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι αντιοξειδωτικές άμυνες. Η διακοπή του καπνίσματος βοηθά στη μείωση του οξειδωτικού στρες, όπως μετρήθηκε στη Μελέτη Διακοπής του Καπνίσματος (Smoking Cessation Study) της εταιρείας μας μέσω του βιοδείκτη 8-epi-PGF2α, που αποτελεί τον χρυσό κανόνα για την αξιολόγηση του οξειδωτικού στρες στο ανθρώπινο σώμα. Ο βιοδείκτης αυτός μειώθηκε κατά 9,98% έως 18,8% (το ποσοστό κυμαινόταν ανάλογα με την περιοχή) στους συμμετέχοντες μετά από τρεις μήνες διακοπής του καπνίσματος, σε σύγκριση με την αρχική τιμή.

Σε Μελέτη Απόκρισης στην Έκθεση (Exposure Response Study), τρεις έως έξι μήνες μετά την πλήρη μετάβαση στην Πλατφόρμα 1, το οξειδωτικό στρες μειώθηκε, σε σύγκριση με τη συνέχιση του καπνίσματος, όπως έδειξε η στατιστικά σημαντική μείωση του επιπέδου του βιοδείκτη 8-epi-PGF2α στο αίμα. Το επίπεδο αυτού του βιοδείκτη μειώθηκε κατά 13,46% έπειτα από τρεις μήνες, σε σύγκριση με την τιμή του κατά την έναρξη της μελέτης. Στους έξι μήνες της μελέτης, η ομάδα που έκανε τη μετάβαση είχε 6,8% χαμηλότερο επίπεδο 8-epi-PGF2α στο αίμα, σε σύγκριση με τους συμμετέχοντες που συνέχισαν το κάπνισμα. Αν και η διαφορά αυτή δεν ήταν στατιστικά σημαντική, υπήρχε μια σαφής τάση για μειωμένο οξειδωτικό στρες σε σύγκριση με τη συνέχιση του καπνίσματος.

Ομοίως, έπειτα από τρεις έως έξι μήνες, η σχετιζόμενη με το κάπνισμα φλεγμονή μειώθηκε στα άτομα που μετέβησαν πλήρως στην Πλατφόρμα 1 σε σύγκριση με τους συμμετέχοντες που συνέχισαν το κάπνισμα. Αυτό μετρήθηκε μέσω του αριθμού των λευκών αιμοσφαιρίων, ο οποίος παραμένει υψηλός όταν ένα άτομο συνεχίζει το κάπνισμα. Οι συμμετέχοντες στη μελέτη που μετέβησαν στην Πλατφόρμα 1, παρουσίασαν σημαντικά χαμηλότερο αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων: 0,475 GI/L και 0,420 GI/L μετά από τρεις και έξι μήνες, αντιστοίχως, σε σύγκριση με τη συνέχιση του καπνίσματος.

Η αναπνοή βελτιώνεται και η μείωση της πνευμονικής λειτουργίας αρχίζει να ομαλοποιείται

Η μείωση της πνευμονικής λειτουργίας με την ηλικία είναι φυσιολογική, αλλά το κάπνισμα επιταχύνει αυτή τη διαδικασία. Με την πάροδο του χρόνου, οι τοξικές ουσίες του καπνού μπορούν να καταστρέψουν τους πνεύμονες, σε σημείο που να μην μπορούν να εκταθούν επαρκώς. Οι πνεύμονες μπορεί να εμφανίσουν φλεγμονή, με αποτέλεσμα τη ροή λιγότερου αέρα προς και από τους πνεύμονες. Η διακοπή του καπνίσματος μπορεί να μετριάσει τον ρυθμό μείωσης της πνευμονικής λειτουργίας, σε σύγκριση με τη συνέχιση του καπνίσματος. Μία παράμετρος της πνευμονικής λειτουργίας είναι η μέτρηση του FEV δηλ. ο έλεγχος του βίαια εκπνεόμενου όγκου αέρα. Η εξέταση αυτή μετρά πόσο αέρα μπορεί να εκπνεύσει ένα άτομο σε ένα δευτερόλεπτο.

Ύστερα από έξι μήνες πλήρους μετάβασης στην Πλατφόρμα 1, οι χρήστες μπορούν να παρατηρήσουν βελτίωση στην αναπνοή, σε σύγκριση με το αν συνέχιζαν το κάπνισμα, λόγω διαφόρων παραγόντων, ένας από τους οποίους είναι η παραγωγή λιγότερης βλέννης. Οι μελέτες μας δείχνουν ότι τα σχετιζόμενα με τους πνεύμονες οφέλη, όπως η καλύτερη αναπνοή, αρχίζουν να γίνονται εμφανή ήδη μετά από τρεις μήνες πλήρους μετάβασης. Στη Μελέτη Ανταπόκρισης στην Έκθεση (Exposure Response Study), ο FEV μετρήθηκε τόσο στα άτομα που υιοθέτησαν την Πλατφόρμα 1 όσο και σε εκείνα που συνέχισαν το κάπνισμα τσιγάρου. Τα κλινικά δεδομένα δείχνουν στατιστικά σημαντική βελτίωση στους έξι μήνες στα άτομα που υιοθέτησαν πλήρως την Πλατφόρμα 1 σε σύγκριση με τα άτομα που συνέχισαν το κάπνισμα τσιγάρων.

Βελτίωση του επιπέδου χοληστερόλης

→ Το κάπνισμα αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο το σώμα μεταβολίζει τη χοληστερόλη, κάτι που γενικά αντικατοπτρίζεται στη μείωση της καλής χοληστερόλης στο σώμα. Η HDL (υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνη) είναι γνωστή ως η «καλή χοληστερόλη», επειδή η πρωτεΐνη αυτή δεσμεύει τη χοληστερόλη και άλλα μόρια στο σώμα και τα μεταφέρει στο ήπαρ (και σε ορισμένα άλλα όργανα), προκειμένου να απομακρυνθούν από το σώμα.
Οι υψηλότερες τιμές HDL σχετίζονται με χαμηλότερο κίνδυνο αθηροσκλήρωσης. Αντιθέτως, η LDL (χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνη) είναι γνωστή ως η «κακή χοληστερόλη» και συμβάλλει στην ανάπτυξη αθηρωματικής πλάκας.

Έπειτα από τρεις έως έξι μήνες πλήρους μετάβασης στην Πλατφόρμα 1, το επίπεδο της «καλής» χοληστερόλης βελτιώνεται σε σύγκριση με τη συνέχιση του καπνίσματος. Στις μελέτες της PMI και σε άλλες μελέτες,* οι συμμετέχοντες που μετέβηκαν από το τσιγάρο στην Πλατφόρμα 1 εμφάνισαν μείωση των επιπέδων των βιοδεικτών έκθεσης σε επιβλαβείς χημικές ουσίες και αύξηση του επιπέδου της HDL, μειώνοντας τον κίνδυνο ανάπτυξης αθηρωματικής πλάκας.

Έπειτα από έξι μήνες, οι συμμετέχοντες που υιοθέτησαν την Πλατφόρμα 1 παρουσίασαν αύξηση της HDL κατά 3,09 mg/dL, μεταβολή που ήταν διπλάσια από εκείνη που είχε παρατηρηθεί στους τρεις μήνες. Η αύξηση αυτή προσέγγισε τα επίπεδα που παρατηρούνται ύστερα από διακοπή του καπνίσματος.

Το συνολικό προφίλ του κινδύνου για την υγεία βελτιώνεται

→ Αυτό που μπορούμε να διαπιστώσουμε σαφώς από αυτή την περίληψη της έρευνάς μας είναι πως το συνολικό προφίλ του κινδύνου για την υγεία ενός καπνιστή μπορεί να βελτιωθεί με τον χρόνο, μετά την πλήρη μετάβαση στο βασικό προϊόν θέρμανσης καπνού της εταιρείας μας. Είδαμε ότι το επίπεδο του μονοξειδίου του άνθρακα μειώνεται, η αναπνοή γίνεται ευκολότερη, ο βήχας μειώνεται, η φλεγμονή μειώνεται, το οξειδωτικό στρες μειώνεται και η χοληστερόλη βελτιώνεται στους καπνιστές που έκαναν την αλλαγή. Η μετάβαση από το τσιγάρο σε ένα προϊόν χωρίς καύση δεν θα είναι ποτέ καλύτερη επιλογή για την υγεία από τη διακοπή της χρήσης κάθε προϊόντος που περιέχει καπνό ή νικοτίνη.

Το συμπέρασμα της μελέτης υποδεικνύει σαφώς ότι η μετάβαση σε αυτό το συγκεκριμένο προϊόν χωρίς καύση μπορεί να μειώνει τις βλάβες από το κάπνισμα, σε σύγκριση με τη συνέχισή του, και ότι η θετική επίδραση από τη μετάβαση αυτή στην υγεία ενός ατόμου αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου. Αυτός είναι ο λόγος που υποστηρίζουμε τη θέση μας ότι η διακοπή του καπνίσματος είναι η καλύτερη επιλογή και, για τα άτομα που δεν επιθυμούν να διακόψουν το κάπνισμα, η αλλαγή σε ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο προϊόν χωρίς καύση με προφίλ μειωμένης βλάβης είναι καλύτερη επιλογή από τη συνέχιση του καπνίσματος τσιγάρων.

Βιβλιογραφία

– Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της PMI. Evaluation of Biological and Functional Changes in Healthy Smokers After Switching to THS 2.2 for 26 Weeks. Καταχωρημένη στο clinicaltrials.gov: NCT02396381;

– B. A. Forey et al. The effect of quitting smoking on HDL-cholesterol – a review based on within-subject changes. Biomark Res 1(1), 26 (2013).

– S. Bandeali, J. Farmer. High-density lipoprotein and atherosclerosis: the role of antioxidant activity; Curr Atheroscler Rep. 14(2), 101-7 (2012).

Διαβάστε περισσότερα στην αγγλική έκδοση διακοπή καπνίσματο

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ