Καλύτερα των εκτιμήσεων τα κέρδη β΄ τριμήνου για τη Novo Nordisk

Η δανέζικη φαρμακευτική Novo Nordisk ανακοίνωσε ότι τα κέρδη β΄ τριμήνου υπερέβησαν τις εκτιμήσεις, ενώ αναβάθμισε τις εκτιμήσεις λόγω των πιο ευνοϊκών συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Ωστόσο, προειδοποίησε για την κλιμάκωση της έντασης του ανταγωνισμού και των πιέσεων των τιμών.

Τα καθαρά κέρδη του τριμήνου μέχρι τις 30 Ιουνίου, αυξήθηκαν στις 10,34 δισ. κορόνες Δανίας (1,61 δισ. δολάρια) από τις 9,95 δισ. κορόνες πριν από ένα χρόνο.

Οι εκτιμήσεις έκαναν λόγο για 10,02 δισ. κορόνες. Οι πωλήσεις μειώθηκαν στις 27,41 δισ. κορόνες από τις 28,64 δισ. κορόνες, οριακά χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις για 27,75 δισ. κορόνες.

Με βάση το εγχώριο νόμισμα, η αύξηση των πωλήσεων για το 2018 αναμένεται στο 3%-5%, ενώ η αύξηση των λειτουργικών κερδών αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2%-5%.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ