ΙΑΣΩ: Ολοκλήρωσε τη μεταβίβαση των μετοχών της η Healthcare

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ Α.Ε.» (η Εταιρεία), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού (EE) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς, έκαστος όπως ισχύει, ότι την 10.07.2019 υπεβλήθη στην Εταιρεία η από 9.7.2019 γνωστοποίηση του νομικού προσώπου με την επωνυμία «Farallon Capital Management, L.L.C.», σύμφωνα με την οποία την 8.07.2019, ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας που αντιστοιχούν στο 6,434% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου αυτής, τα οποία ασκούσε το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Healthcare Investors II (Greece), LLC».

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ Α.Ε.» (η Εταιρεία), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού (EE) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς, έκαστος όπως ισχύει, ότι την 10.07.2019 υπεβλήθη στην Εταιρεία η από 9.7.2019 γνωστοποίηση του νομικού προσώπου με την επωνυμία «Farallon Capital Management,

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

H ανακοίνωση:

Ειδικότερα, στις 25.6.2019, το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Healthcare Investors II (Greece), LLC», το οποίο κατείχε 100.879,148 ομολογίες εκδοθείσες από την εταιρεία «Euromedica A.E.», απέκτησε ποσοστό 4,817% των δικαιωμάτων ψήφου στο πλαίσιο ενεχυρικής σύμβασης συναφθείσας προς εξασφάλιση του σχετικού ομολογιακού δανείου ενώ ποσοστό 0,46% των δικαιωμάτων ψήφου απέκτησε το εν λόγω νομικό πρόσωπο στο πλαίσιο συμφωνίας με την εταιρεία «CQS Α.Ε.», η οποία κατείχε 16.000 σχετικές ομολογίες.

Περαιτέρω, την 1.07.2019 επήλθε μεταβολή στο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στην Εταιρεία το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Healthcare Investors II (Greece), LLC», το οποίο ανήλθε συνολικά σε 6,434% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου. Ωστόσο, ποσοστό 1,571% εκ του ανωτέρω συνολικού ποσοστού 6,434% δεν ελέγχθηκε στην πράξη από την εταιρία «Healthcare Investors II (Greece), LLC», διότι οι μετοχές που αντιστοιχούν στα εν λόγω δικαιώματα ψήφου μεταφέρθηκαν στην μερίδα της εταιρίας «Healthcare Investors II (Greece), LLC» για τεχνικούς λόγους που αφορούν το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο ως άνω αναφερόμενος μέτοχος δεν κατέχει πλέον δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία.

Η γνωστοποίηση υπεβλήθη από το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Farallon Capital Management, LLC» υπό την ιδιότητά του ως διαχειριστή του νομικού προσώπου με την επωνυμία «Healthcare Investors II (Greece), LLC».

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ