Η φήμη της φαρμακοβιομηχανίας – Έρευνα σε 2.150 ομάδες ασθενών

Το 59% των ασθενών σχετικά με την φήμη της φαρμακοβιομηχανίας το 2021 δήλωσε ότι ο κλάδος είχε «Εξαιρετική» ή «Καλή» εταιρική φήμη ενώ έως και το 76% δήλωσαν ότι η φαρμακοβιομηχανία ήταν «Πολύ αποτελεσματική» ή «Αποτελεσματική» στην παροχή υποστήριξης σε ασθενείς κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Το 59% των ασθενών σχετικά με την φήμη της φαρμακοβιομηχανίας το 2021 δήλωσε ότι ο κλάδος είχε «Εξαιρετική» ή «Καλή» εταιρική φήμημ ενώ έως και το 76% δήλωσαν ότι η φαρμακοβιομηχανία ήταν «Πολύ αποτελεσματική» ή «Αποτελεσματική» στην παροχή υποστήριξης σε ασθενείς κατά τη διάρκεια της πανδημίας

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Αυτά ήταν τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας «Εταιρική Φήμη της Φαρμακοβιομηχανίας» που πραγματοποίησε η Patient View στην οποία συμμετείχαν 2.150 ομάδες ασθενών, μεταξύ των οποίων και η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα/ΕΛΕΑΝΑ, διανύοντας πια τον 11ο της χρόνο, και δύο χρόνια μετά την απαρχή της πανδημίας της Covid-19.

Οι ομάδες ασθενών που ερωτήθηκαν το 2021 είχαν έδρα στη Δυτική Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, την Κεντρική και Λατινική Αμερική και την Ασία.

Ωστόσο, η συντριπτική πλειονότητα των ομάδων ασθενών που ερωτήθηκαν το 2021, συνέχισαν να πιστεύουν ότι η φαρμακοβιομηχανία θα μπορούσε ακόμα να κάνει πολύ περισσότερα σε αρκετούς τομείς: • διαφάνεια • επικοινωνία της πολιτικής για τη διαφθορά • βελτίωση πρόσβασης στα φάρμακα και • εμπλοκή ασθενών στην έρευνα και ανάπτυξη (R&D).

Σύμφωνα με την έρευνα, η κατάταξη των εταιρειών είναι:

• Οι πέντε πρώτες φαρμακευτικές εταιρείες, ανάμεσα σε 47 εξ `αυτών, για τη συνολική εταιρική τους φήμη το 2021:

ViiV Healthcare, 1η |

Pfizer, 2η |

Roche/Genentech, 3η |

Gilead Sciences, 4η | και

Janssen, 5η.

• Οι τρεις πρώτες «μεγάλες» φαρμακευτικές εταιρείες, ανάμεσα σε 13 εξ`αυτών, κατατασσόμενες για τη συνολική εταιρική τους φήμη το 2021: Pfizer, 1η | Roche/Genentech, 2η | και Janssen, 3η.

• Οι 3 πρώτες φαρμακευτικές εταιρείες γενοσήμων, ανάμεσα σε 5 εξ`αυτών, κατατασσόμενες για τη συνολική εταιρική τους φήμη το 2021:
Sun Pharma, 1η | Sandoz, 2η| και Mylan, 3η.

Η ετήσια διαδικτυακή έρευνα «Εταιρική Φήμη της Φαρμακοβιομηχανίας» της PatientView, μετρά διάφορες πτυχές της απόδοσης της φαρμακοβιομηχανίας—όλες από την οπτική γωνία ασθενών και ομάδων ασθενών.

Οι ερωτήσεις της έρευνας προς τις ομάδες ασθενών που ερωτήθηκαν εμπίπτουν σε δύο τομείς:

(1) Στην απόδοση της φαρμακευτικής βιομηχανίας στο σύνολό της, σε σύγκριση με άλλες βιομηχανίες υγειονομικής περίθαλψης, — και για διάφορες δραστηριότητες που είναι σημαντικές για τους ασθενείς.

(2) Στις επιδόσεις των μεμονωμένων φαρμακευτικών εταιρειών (47 συνολικά στην έρευνα του 2021). Οι εταιρείες αξιολογούνται από ομάδες ασθενών που ερωτήθηκαν, για την απόδοσή τους σε εννέα δείκτες εταιρικής φήμης. Ένας νέος, 10ος δείκτης, προστέθηκε στην έρευνα του προηγούμενου έτους (αυτή του 2020), εξετάζοντας την υποστήριξη των εταιρειών στους ασθενείς κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19. Αυτός ο δείκτης διατηρήθηκε στην έρευνα του 2021.

Οι ομάδες ασθενών πιστεύουν ότι η ανταλλαγή σχολίων και εμπειριών σχετικά με το εάν η φαρμακευτική βιομηχανία (και μεμονωμένες φαρμακευτικές εταιρείες) ανταποκρίνεται/ονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους, θα βοηθήσει τον κλάδο να αποκτήσει πολύτιμες γνώσεις για τη βελτίωσή του, με ουσιαστικούς τρόπους.

Πολλές από τις 47 φαρμακευτικές εταιρείες που συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα ‘’Εταιρική φήμη της Φαρμακοβιομηχανίας, 2021’’ χτίζουν στρατηγικές γύρω από τους ασθενείς και τα συμπεράσματα που παρέχουν τα αποτελέσματα της έρευνας, μπορεί να επηρεάσουν τα μοντέλα και τις προσεγγίσεις τους, επιτρέποντας στις εταιρείες να ευθυγραμμιστούν πιο στενά με τις ανάγκες και τις προοπτικές των ασθενών.

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ