Η Bayer Ελλάς στηρίζει την πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη

Η Bayer Ελλάς προσηλωμένη στους στόχους που έχει θέσει για ένα πιο βιώσιμο μέλλον ενισχύει ενεργά τις δράσεις και πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται στον τομέα της πράσινης και βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Bayer Ελλάς προσηλωμένη στους στόχους που έχει θέσει για ένα πιο βιώσιμο μέλλον ενισχύει ενεργά τις δράσεις και πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται στον τομέα της πράσινης και βιώσιμης ανάπτυξης.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία συμμετέχει ως χορηγός στο πρόγραμμα «Green and Sustainable Development Accelerator» του οργανισμού HIGGS, του μεγαλύτερου κόμβου (hub) υποστήριξης οργανώσεων και δράσεων θετικού κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντικτύπου στην Ελλάδα. Η εταιρεία, χρηματοδοτεί το κόστος συμμετοχής μίας εξ αυτών στο πρόγραμμα, διάρκειας 6 μηνών, αναγνωρίζοντας το πόσο σημαντική είναι η ενδυνάμωση και καθοδήγηση των οργανισμών της χώρας μας.

Το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί ένα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό και συμβουλευτικό πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο, ώστε να σταθεί αρωγός σε οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ) και άλλες μη κερδοσκοπικές πρωτοβουλίες, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της περιβαλλοντικής / πράσινης και βιώσιμης ανάπτυξης (είτε εξ ολοκλήρου, είτε σε επιμέρους δράσεις). Η ανάπτυξη δεξιοτήτων και πρακτικής βοήθειας μπορεί να βοηθήσει τις ΜΚΟ και τις κοινωνικές επιχειρήσεις στη χώρα μας να δημιουργήσουν ένα ισχυρό οικοσύστημα ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι σύγχρονες προκλήσεις, όπως οι βαθιές περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της πληθυσμιακής αύξησης και του περιορισμού των φυσικών πόρων.

Παροχή βοήθειας…

Μέσα από το πρόγραμμα, η Bayer Ελλάς, εστιάζει στην παροχή βοήθειας σε ΜΚΟ, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εκπλήρωση του σκοπού τους, φροντίζοντας για την επιτυχή εξέλιξή τους στην ελληνική αγορά, με παράλληλο στόχο την ανάδειξη του περιβαλλοντικού παράγοντα και της αειφόρου ανάπτυξης ως θέματα προτεραιότητας για την ελληνική κοινωνία.

Η Διευθύντρια του Τμήματος Επικοινωνίας της Bayer Ελλάς και Υπεύθυνη των Προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας, κυρία Σόνια Μουσαβερέ, δήλωσε σχετικά: «Η Bayer Ελλάς αποδεικνύει με κάθε πράξη της την υποστήριξη και τη δέσμευσή της για την προώθηση της βιωσιμότητας στην Ελλάδα, καθώς η αειφορία και η καινοτομία αποτελούν βασικούς πυλώνες της στρατηγικής μας. Το πρόγραμμα αυτό συνάδει με τη δέσμευσή μας να στηρίζουμε τους νέους οργανισμούς που στοχεύουν στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και δράσεων, προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και αντιμετωπίζουν τις περιβαλλοντικές προκλήσεις. Με τη συμμετοχή μας δίνουμε την ευκαιρία σε μία οργάνωση να λάβει την καθοδήγηση, να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες και να αποκτήσει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, που έχει ανάγκη για την εξέλιξή της.»

Σχετικά με την Bayer

Η Bayer είναι ένας οργανισμός που δραστηριοποιείται στον χώρο των Βιοεπιστημών και συγκεκριμένα στους τομείς της Υγείας και της Γεωργίας. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Bayer σχεδιάζονται με γνώμονα το όφελος των ανθρώπων και του πλανήτη και για να βοηθήσουν στις προσπάθειες της ανθρωπότητας να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις, όπως ο συνεχώς αυξανόμενος και γηράσκων πληθυσμός. Η Bayer, επίσης, είναι προσηλωμένη στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία θετικού αντίκτυπου μέσα από όλες τις δραστηριότητες της.

Ταυτόχρονα, ο Όμιλος στοχεύει στη δημιουργία αξίας μέσω της καινοτομίας, της ανάπτυξης και της υψηλής απόδοσης. Η Bayer είναι προσηλωμένη στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και αποτελεί σύμβολο της εμπιστοσύνης, της αξιοπιστίας και της υψηλής ποιότητας, σε όλο τον κόσμο. Κατά το οικονομικό έτος 2022, ο Όμιλος απασχολούσε περίπου 101.000 άτομα και είχε πωλήσεις της τάξεως των 50,7 δις ευρώ. Οι επενδύσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη προ ειδικών στοιχείων ανήλθαν σε 6,2 δις ευρώ.

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ