Astellas: Μετατρέποντας την καινοτόμο επιστήμη, σε αξία για τους ασθενείς

  • Συνέντευξη / Κοσμάς Ζακυνθινός

Τους τρεις βασικούς άξονες συμβολής της Astellas για τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών Υγείας στη χώρα μας, εξηγεί ο κ. Χάρης Ναρδής Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας μιλώντας στο healthpharma.gr. Ταυτόχρονα, όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά ο κ. Ναρδής, η πανδημία «άλλαξε τον τρόπο της καθημερινής εργασίας, η οποία προσαρμόστηκε στα νέα δεδομένα. Αξιοποιήσαμε σε μεγάλο βαθμό τις νέες τεχνολογίες τόσο στην ιατρική ενημέρωση όσο και στις επιλογές ιατρικής επιμόρφωσης που παρέχουμε στους επαγγελματίες υγείας».

Τους τρεις βασικούς άξονες συμβολής της Astellas για τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών Υγείας στη χώρα μας, εξηγεί ο κ. Χάρης Ναρδής
Χ. Ναρδής, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Astellas , Ελλάδος, Κύπρου, Μάλτας

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

• Ποιες οι προτεραιότητες της Astellas σε επίπεδο ανάπτυξης νέων θεραπειών; .

Μετατρέποντας την καινοτόμο επιστήμη σε αξία για τους ασθενείς, με την ανάπτυξη πρωτοπόρων αποτελεσματικών θεραπειών, η Astellas παγκοσμίως συνεχίζει να επενδύει το 17% των πωλήσεων της, σε έρευνα. Σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη περισσότερα από 100 ερευνητικά προγράμματα σε όλο τον κόσμο, τα οποία υλοποιούμε σε συνεργασία με πανεπιστήμια, ινστιτούτα και άλλες εταιρείες.

Προτεραιότητά μας, αλλά και σημείο αναφοράς της φιλοσοφίας μας είναι να «αλλάξουμε το αύριο» με την εκπλήρωση θεραπευτικών αναγκών, αναπτύσσοντας στοχευμένες θεραπείες που βασίζονται σε μικρά μόρια, φάρμακα συζευγμένα με αντισώματα και μονοκλωνικά αντισώματα, για σοβαρές νόσους. Μεταξύ άλλων, θεραπειών για τον καρκίνο του προστάτη, την οξεία μυελογενή λευχαιμία, το γαστροοισοφαγικό αδενοκαρκίνωμα, το αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος και τον καρκίνο του ουροθηλίου.

Επίσης, η Astellas έχει επεκτείνει την έρευνα και στον τομέα της γυναικολογικής υγείας και της νεφρολογίας, με την διερεύνηση της αποτελεσματικότητας νέων μορίων σε αγγειοκινητικά συμπτώματα που σχετίζονται με την εμμηνόπαυση και στην αναιμία που αφορά στην χρόνια νεφρική νόσο. Παράλληλα, αναπτύσσουμε μια πλατφόρμα εμβολίων DNA για αλλεργίες, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού, σε ένα ευρύ φάσμα ασθενειών.

Στον τομέα της οφθαλμολογίας για την αντιμετώπιση οφθαλμολογικών παθήσεων που έχουν ως συνέπεια την απώλεια όρασης, όπως η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας και η νόσος Stargardt, το Ινστιτούτο Αναγεννητικής Ιατρικής της Astellas (AIRM) ερευνά νέες προσεγγίσεις με βάση τα κύτταρα, με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.

• Στην Ελλάδα ποια είναι η συμβολή της εταιρείας σας, στην βελτίωση της παροχής υπηρεσιών Υγείας;

Kάνοντας πράξη τη φιλοσοφία της εταιρείας «Αλλάζοντας το αύριο», η Astellas βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των αλλαγών στην υγειονομική περίθαλψη. Η συμβολή μας, πολύ συνοπτικά, επικεντρώνεται σε τρεις άξονες: a). Aνάπτυξη καινοτόμων αποτελεσματικών θεραπειών, μετατρέποντας την επιστήμη σε αξία για τους ασθενείς. Παράλληλα μέσα από ενέργειες ενημέρωσης προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τους ασθενείς, αναφορικά με την σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης καθώς πιστεύουμε ότι η γνώση αποτελεί δύναμη, η οποία «μεταφράζεται» στην διεκδίκηση καλύτερων θεραπευτικών επιλογών που θα επιμηκύνουν τη ζωή τους και θα βελτιώσουν την ποιότητά της. β). Σταθερή επενδυτική πολιτική σε κλινικές μελέτες καθώς θεωρούμε ότι η πρόοδος της ιατρικής, έχει άμεση σχέση με την καινοτομία γ). Υποστήριξη της ιατρικής κοινότητας, με την εισαγωγή καινοτόμων θεραπειών που καλύπτουν θεραπευτικές ανάγκες. σε τομείς όπως: η Ογκολογία, η Ουρολογία, και ο τομέας των Μεταμοσχεύσεων και Λοιμώξεων.

• Ποιες οι επιπτώσεις της πανδημίας για τον κλάδο; Ποιες οι εκτιμήσεις σας για την ανάπτυξη καινοτομίας στην χώρα μας;

Πριν αναφερθούμε στις επιπτώσεις για τον κλάδο, θα ήθελα να επισημάνω κάτι που είναι αποδεκτό από όλους: η πανδημία ανέδειξε την αξία της καινοτομίας για την κοινωνία, το υγειονομικό σύστημα αλλά και την οικονομία της χώρας καθώς και την καθοριστική συμβολή του φαρμακευτικού κλάδου στην αντιμετώπισή της. Περισσότερο σήμερα, από οποιαδήποτε άλλη περίοδο, αναδεικνύεται ως προτεραιότητα η ανάγκη ενίσχυσης της καινοτομίας μέσα από την επένδυση στην έρευνα. Ιδιαίτερα για την χώρα μας, αποτελεί μοναδική ευκαιρία, καθώς διαθέτει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε Κέντρο Διεξαγωγής Κλινικών Μελετών. Η Ελλάδα σήμερα απορροφά μόνο 40 εκατ. ευρώ όταν στην Ευρώπη επενδύονται ετησίως περισσότερα από 35 δισ. ευρώ.

O ΣΦΕΕ έχει τοποθετηθεί κατ’ επανάληψη σχετικά με το θέμα, δηλώνοντας ότι οι Κλινικές Μελέτες αποτελούν για την Ελλάδα σημαντική ευκαιρία για αύξηση των επενδύσεων σε χρονικό ορίζοντα τριετίας, φτάνοντας μέχρι και τα 250 εκατ. ευρώ το χρόνο. Επίσης, η πανδημία ανέδειξε τις χρόνιες ελλείψεις του εθνικού συστήματος υγείας που οφείλονται σε μεγάλο. βαθμό στην υποεπένδυση, λόγω της οικονομικής κρίσης των προηγούμενων χρόνων αλλά και στην μη εφαρμογή διαρθρωτικών μέτρων.

Εκτιμώ ότι σήμερα μας δίνεται η ευκαιρία για ουσιαστικό εκσυγχρονισμό και αναθεώρηση της δομής και λειτουργίας του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης. Απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για την κοινωνία και το υγειονομικό σύστημα, όσο και για την οικονομία της χώρας.

• Η πανδημία οδήγησε πολλές από τις εταιρείες του κλάδου σε αναθεώρηση των πλάνων τους και το εθνικό σύστημα Υγείας σε αλλαγή προτεραιοτήτων. Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση της Αstellas;

Η πανδημία δεν επηρέασε το στρατηγικό πλάνο της Astellas, αναφορικά με τις προτεραιότητες που είχαν τεθεί ούτε σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους. Άλλαξε τον τρόπο της καθημερινής εργασίας, η οποία προσαρμόστηκε στα νέα δεδομένα. Αξιοποιήσαμε σε μεγάλο βαθμό τις νέες τεχνολογίες τόσο στην ιατρική ενημέρωση όσο και στις επιλογές ιατρικής επιμόρφωσης που παρέχουμε στους επαγγελματίες υγείας. Συμφωνώ ότι οι αλλαγές προτεραιοτήτων αφορούν κυρίως τα συστήματα υγείας και τις πολιτικές που εφαρμόζονται. Πρέπει να γίνει συνείδηση ότι η καινοτομία αποτελεί επένδυση στην υγεία.

Στη χώρα μας θα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητες, η αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης, η διευκόλυνση της πρόσβασης σε νέες πρωτοποριακές θεραπείες, η αύξηση των κλινικών ερευνών και η ενίσχυση της συνεργασίας της πολιτείας με τους επίσημους φορείς του κλάδου. Έτσι μόνο θα διασφαλιστεί η δημόσια υγεία, η βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Κατ΄ επέκταση ο εκσυγχρονισμός και η αποτελεσματικότητα του εθνικού συστήματος υγείας.

Οι πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Υγείας κ. Κικίλια δεν μπορούν παρά να έχουν ένα πολύ θετικό πρόσημο, παρουσιάζοντας τους στρατηγικούς στόχους στην Υγεία. Διαχρονικά πολλοί στόχοι έχουν τεθεί, λίγοι όμως έχουν υλοποιηθεί ή έστω έχει τεθεί ένα χρονοδιάγραμμα ενεργειών προς υλοποίησή τους.

Με το Θεσμικό μου ρόλο σαν μέλος του ΔΣ του ΣΦΕΕ θα ήθελα να εκφράσω την επιθυμία μας να συνδράμουμε με τις απόψεις μας και την εμπειρία μας στο πως αυτοί οι στρατηγικοί στόχοι να γίνουν ένα πλάνο υλοποιήσιμο και παραγωγικό, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.

  • Χ. Ναρδής, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Astellas, Ελλάδος, Κύπρου, Μάλτας

Χ. Ναρδής, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Astellas , Ελλάδος, Κύπρου, Μάλτας

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ