Την απόκτηση του 97,23% του μετοχικού κεφαλαίου της Ιασώ General από την Hellenic Healthcare, εταιρεία συμφερόντων της CVC Capital Partners, ενέκρινε η Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Με την απόφασή της, η Επιτροπή έκρινε ότι η ως άνω συγκέντρωση, η οποία αφορά στην παροχή υπηρεσιών υγείας ιδιωτικών γενικών κλινικών, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στην επιμέρους αγορά στην οποία αφορά.
Η συμφωνία που ανακοινώθηκε το Νοέμβριο προβλέπει ότι η Hellenic Healthcare θα αναλάβει αγοράζοντας την Ιασώ General το σύνολο του δανεισμού της ( σ.σ περίπου 28 εκατ. ευρώ) ενώ θα καταβάλει στην πωλήτρια Ιασώ 19,4 εκατ. ευρώ.
Συνολικά, δηλαδή, η Ιασώ General αποτιμάται 48 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν, όπως λένε οι πληροφορίες, σε 12 με 13 φορές τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων ( EBITDA) της χρήσης 2017 και σε 35 φορές τα EBITDA του 2016.