Ομόφωνη έγκριση από τη γενική συνέλευση της MIG για την πώληση του Υγεία

Εγκρίθηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία (95,7%) στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της MIG η πώληση του ποσοστού της στο Υγεία (70,38%) στη Hellenic Healthcare, θυγατρική του fund CVC.

Στη γενική συνέλευση, που παρίστατο το 42,9% του μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκαν όλα τα προς ψήφιση θέματα, έγινε παρουσίαση αποτελεσμάτων του 2017 με ειδική αναφορά στην αύξηση τζίρου του συνόλου των εταιρειών του Ομίλου και τη σημαντική βελτίωση αποτελεσμάτων, σε μια χρονιά που οι τιμές του πετρελαίου έκαναν ράλι ανόδου.

Οι ενέργειες της διοίκησης κινούνται σε 3 βασικούς άξονες:

-την αναδιάρθρωση δανείων μητρικής και θυγατρικών εταιρειών,

-τη βελτίωση αποτελεσμάτων,

-τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων για τη διασφάλιση μεγαλύτερης αξίας προς όφελος των εργαζομένων, των μετόχων και των πιστωτών.

Από την πλευρά της Apostolopoulos δεν υπήρξε καμία παρέμβαση. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά η διοίκηση της MIG, έγινε αναφορά στην υποτιθέμενη πρόταση της Apostolopoulos, για την οποία σημειώθηκε ότι ουδέποτε υπήρξε επίσημη, τεκμηριωμένη και με εξασφαλισμένη τη χρηματοδότηση για το υποτιθέμενο τίμημα του 1 ευρώ + ανά μετοχή, όπως παρουσιάστηκε μετά τη Γ.Σ. του Ομίλου Υγεία στο εξώδικο προς τη MIG.

Υπενθυμίζεται πως οι μέτοχοι ουσιαστικά κλήθηκαν να επικυρώσουν, όπως προβλέπεται, τη συμφωνία που ανακοινώθηκε στις 5 Ιουλίου, για την πώληση του 70,38% που κατέχει η MIG στο Υγεία, έναντι 204,4 εκατ. ευρώ. Το δ.σ. της MIG αποδέχθηκε τότε την νέα δεσμευτική και χωρίς προϋποθέσεις βελτιωμένη προσφορά της Hellenic Healthcare, που ανέβαζε το τίμημα στα 0,95 ευρώ ανά μετοχή. Με βάση το προσφερόμενο τίμημα, το 100% του Υγεία αποτιμάται στα 290 εκατ. ευρώ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ