«Κλείδωσε» η πώληση του Hygeia Hospital Tirana στην American Hospital

Έκλεισε και τυπικά η συμφωνία για την πώληση της θυγατρικής Hygeia Hospital Tirana στην Αλβανία (από την Δ.Θ.Κ.Α Υγεία Α.Ε.) στην American Hospital, συνδράμοντας ουσιαστικά στη βελτίωση των δεικτών ρευστότητας και δανεισμού της εταιρείας.


Συγκεκριμένα, η εταιρεία ΔΘΚΑ Υγεία Α.Ε. υπέγραψε στις αρχές του περασμένου Ιουλίου συμφωνητικό πώλησης μετοχών (Share Purchase Agreement – SPA) με την εταιρεία American Hospital SH.A., που εδρεύει στα Τίρανα Αλβανίας για την πώληση του συνολικού ποσοστού (100%) των μετοχών, που κατέχει η εταιρεία στη θυγατρική της Hygeia Hospital Tirana (HHT).
Ο αγοραστής αναλαμβάνει υποχρεώσεις του ΗΗΤ συνολικού ύψους 29,5 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων συνολικού ύψους 19 εκατ. ευρώ περίπου καθώς επίσης και υποχρεώσεων προς εταιρείες του ομίλου Υγεία συνολικού ύψους 2,5 εκατ. ευρώ περίπου). Το σύνολο του τιμήματος θα χρησιμοποιηθεί για την απομείωση του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας.


Το τίμημα της Συναλλαγής ανέρχεται σε 1 εκατ. ευρώ περίπου και έχει υπολογισθεί με την μέθοδο συμψηφισμού καθαρών υποχρεώσεων (cash free – debt free) κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της συναλλαγής.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ